Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang thành lập 9 cụm thi đua về công tác xây dựng Đảng

- Thứ Tư, 15/03/2023, 19:32 - Chia sẻ

Vừa qua, Thường trực Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị giao ban với các chi, đảng bộ cơ sở quý I, năm 2023. Đây là lần đầu tiên hội nghị tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết hợp trực tiếp, trong đó, ngoài điểm cầu tại Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, hội nghị kết nối tới hơn 60 điểm cầu cơ sở.

Quý I, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai nội dung Văn kiện Hội nghị T.Ư 5, 6 khóa XIII. Tăng cường tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị....

Đảng ủy Các cơ quan tỉnh Bắc Giang thành lập 9 cụm thi đua về công tác xây dựng Đảng -0
 Hội nghị giao ban với các chi, đảng bộ cơ sở quý I, năm 2023 tại điểm cầu Đảng ủy Các cơ quan tỉnh kết nối trực tuyến với hơn 60 điểm cầu cơ sở

Trong quý, toàn Đảng bộ đăng ký với tổng số 369 nhiệm vụ trọng tâm; đăng ký thực hiện 617 chuyên đề sinh hoạt cấp ủy, chi bộ. Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy xét kết nạp 23 quần chúng vào Đảng. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ kiểm tra, giám sát được 26 tổ chức đảng và 223 đảng viên.

Trong công tác cán bộ, BTV Đảng ủy thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 291 cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ và 23 quần chúng phục vụ công tác kết nạp đảng viên đảm bảo đúng quy trình, quy định, thẩm quyền.

Tại đây, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ các kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế. Đồng thời thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm quý II, trong đó lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tăng cường định hướng thông tin, nắm bắt, dự báo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; mở các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới theo kế hoạch.

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai, thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5, 6 khóa XIII. Chú trọng chỉ đạo thực hiện tốt việc sơ kết nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Duy trì thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, phát huy trí tuệ tập thể, cá nhân trong thảo luận và ra quyết định lãnh đạo.

Đẩy mạnh thực hiện việc bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất là tạo nguồn trong học sinh, sinh viên; thực hiện nghiêm túc các mặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát theo kế hoạch năm 2023 của cấp uỷ và ủy ban kiểm tra các cấp. Thông qua đó nắm bắt, động viên kịp thời những việc tốt; phát hiện, uốn nắn những lệch lạc, thiếu sót; xử lý nghiêm minh, kịp thời những sai phạm.

Thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/ĐUK, ngày 30.3.2021 về “Đổi mới, nâng cao chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đối với các tổ chức đoàn thể trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh, giai đoạn 2021-2025”.

Hội nghị cũng đã thông qua quyết định thành lập 9 Cụm thi đua về công tác xây dựng Đảng, gồm các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan tỉnh; phân công các bí thư cấp ủy cơ sở làm trưởng cụm, phó trưởng cụm thi đua năm 2023; phân công các đồng chí cán bộ, công chức cơ quan Đảng ủy Các cơ quan tỉnh phụ trách, theo dõi các cụm thi đua.

Văn Anh
#