Công an Đắk Nông đạt nhiều kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 1 năm thực hiện Quy định số 09

- Thứ Năm, 16/05/2024, 17:09 - Chia sẻ

Sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và 1 năm thực hiện Quy định số 09-QĐ/ĐUCA ngày 19.5.2023 của Đảng ủy Công an Trung ương về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân (CAND) ở Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Nông đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANTT, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. 

Công an Đắk Nông đạt nhiều kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 1 năm thực hiện Quy định số 09
Công an Đắk Nông tuyên dương “Thanh niên Công an Đắk Nông tiêu biểu” lần thứ XI , “Phụ nữ Công an Đắk Nông tiêu biểu”

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh Đắk Nông theo Kết luận số 01 của Bộ Chính trị đã trở thành trở thành nề nếp gắn kết chặt chẽ với các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tạo sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực của tập thể các chi bộ, đảng bộ cơ sở cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đối với việc thực hiện Quy định số 09, đã có 100% Công an các đơn vị, địa phương, đảng viên, cán bộ, chiến sĩ CAND đều xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, trong đó xác định rõ mục đích, yêu cầu và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện với 3 vấn đề cốt lõi là “học tập”, “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu đi đầu”, lồng ghép việc triển khai tổ chức thực hiện Quy định 09 với thực hiện các Nghị quyết Trung ương và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, các đợt thi đua đặc biệt, thi đua ngắn ngày, thi đua theo chuyên đề...

Qua triển khai cho thấy đại bộ phận đảng viên, cán bộ, chiến sĩ đã nhận thức sâu sắc quy định về chế độ học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy và coi đây là bổn phận, trách nhiệm của mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; việc học tập phải kiên trì, liên tục, bền bỉ, mọi lúc mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh; đây là việc làm tự giác, thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Công an Đắk Nông đạt nhiều kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 1 năm thực hiện Quy định số 09
Lan tỏa mô hình dân vận khéo “Xã hội hóa mua bảo hiểm y tế cho học sinh” của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông

Mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ chung sức, đồng lòng phát huy vai trò là nòng cốt trong nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, đột xuất, bất ngờ. Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an....

Từ thực tiễn công tác trong lực lượng Công an Đắk Nông xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, gương cán bộ, đảng viên, chiến sĩ với những việc làm ý nghĩa,  nhân văn, vì Nhân dân phục vụ; tận tụy với công việc; mưu trí, sáng tạo, dũng cảm trong đấu tranh, trấn áp tội phạm được các cấp biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt có những chiến sỹ được Bộ Công an vinh danh và trao tặng Giải thưởng "Gương mặt trẻ Công an tiêu biểu" năm 2023.

Chiến sỹ Công an học tập và làm theo Bác được nhân rộng lan tỏa như mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Ngôi nhà hạnh phúc”, “Sổ vàng lập công – mỗi ngày một việc tốt vì Nhân dân”, “Tôi làm Công an xã”, “Hiến máu tình nguyện”, “Bếp ăn tình thương”, “Phụ nữ Công an Đắk Nông cùng em đến trường”, “Hướng dẫn kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em”, “Chiến sĩ đỏ tình nguyện”, “Đồng hành cùng người tham gia giao thông dịp lễ, Tết”,  “Xã hội hóa mua bảo hiểm y tế cho học sinh”...

Công an Đắk Nông đạt nhiều kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 1 năm thực hiện Quy định số 09 -0
Lan tỏa mô hình dân vận khéo “Xã hội hóa mua bảo hiểm y tế cho học sinh” của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Đắk Nông
Công an Đắk Nông đạt nhiều kết quả sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 1 năm thực hiện Quy định số 09 -0
Lan tỏa mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Ngôi nhà hạnh phúc” của các cấp hội Phụ nữ Công an Đắk Nông

Việc thực hiện Kết luận số 01 và Quy định số 09 đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Đắk Nông, đây không chỉ là trách nhiệm trước công việc mà là hành động, là mệnh lệnh xuất phát từ trái tim mỗi người chiến sĩ Công an Đắk Nông, là động lực thúc đẩy mỗi CBCS khắc phục khó khăn, gian khổ, bảo vệ an ninh cho Tổ quốc và giữ gìn cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho mỗi người, mỗi nhà, mỗi thôn, buôn làng trên cao nguyên Đắk Nông.

Thu Hường
#