Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của Thủ đô

- 19:45, 04/08/2022

Sáng 4.8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy mở 3 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022 với tổng số 707 học viên. Đây là lớp thứ nhất, bao gồm 227 học viên trong tổng số 3 lớp dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8.2022.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện Quy định số 164-QĐ/TƯ ngày 1.2.2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 95-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022.

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của Thủ đô -0
Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại lễ khai giảng

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Người khẳng định: "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Có làm tốt công tác đào tạo cán bộ mới có thể có những cán bộ tốt phục vụ Đảng, phục vụ chế độ và Nhân dân. Vận dụng tư tưởng của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi việc “huấn luyện” cán bộ là việc làm quan trọng, thường xuyên, liên tục.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, lớp đào tạo được tổ chức khi Bộ Chính trị vừa mới ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 15/NQ-TƯ ngày 5.5.2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết cũng đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô”.

Bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của Thủ đô -0
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến và lãnh đạo thành phố dự lễ khai giảng

Trong số các báo cáo viên tham gia giảng bài tại lớp học còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các học viên nhận thức rõ trách nhiệm, nghiêm túc học tập, lắng nghe các chuyên đề đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị; tuyệt đối chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; phát huy tính chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Quản lý lớp học xây dựng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các nội quy, quy chế của lớp học; chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức lớp học này và các lớp sau tốt hơn.

Đối với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, cần làm tốt công tác tổ chức quản lý, tạo điều kiện về mọi mặt cho học viên trong suốt thời gian tổ chức lớp học. Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các đơn vị quan tâm phân công, tạo điều kiện để cán bộ tham gia hoàn thành tốt yêu cầu của khóa học.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cùng các báo cáo viên; đồng thời tin tưởng, với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, công tác tổ chức chặt chẽ, bài bản của Ban Quản lý lớp học, các cơ quan liên quan, sự tự giác chuyên cần của các học viên, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức sẽ hoàn thành tốt chương trình học tập đã đề ra.

Văn Anh