Bình Dương: Thông qua kế hoạch tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022

- Thứ Ba, 02/08/2022, 13:56

Chiều 1.8, tại Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng đã chủ trì họp nghe các đơn vị báo cáo kế hoạch tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022.

Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 25 - 27.9 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương với thành phần khách mời khoảng 700 đại biểu.

Diễn đàn có 4 phiên họp toàn thể và 26 phiên đối thoại, thảo luận diễn ra song song theo từng chuyên đề, với sự tham luận và phát biểu của các diễn giả hàng đầu thế giới. Diễn đàn là cơ hội để các tổ chức tại Bình Dương tiếp cận những tri thức, tầm nhìn mới, nắm bắt các xu thế của thời đại, các công nghệ tiên tiến để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.

Bình Dương: Thông qua kế hoạch tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022 -0

Cuộc họp cũng thông qua kế hoạch kiểm tra của Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) đối với 23 dự án Bình Dương đăng ký tham gia bình chọn TOP 7 Cộng đồng thông minh thế giới. Các đại biểu cũng đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022 và triển khai các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu kiểm tra của ICF.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương Mai Hùng Dũng thống nhất với đề xuất kiện toàn, bổ sung nhân sự Văn phòng Thành phố thông minh Bình Dương để nhanh chóng xây dựng đề cương, lập báo cáo theo yêu cầu kiểm tra của ICF; diễn tập các kịch bản theo yêu cầu của ICF. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ năm 2022 và đề nghị Văn phòng Thành phố thông minh Bình Dương tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo để UBND tỉnh ban hành làm cơ sở để triển khai kế hoạch.

Nhật Phương