Bình Dương: Quyết tâm cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng

- Thứ Sáu, 26/05/2023, 13:01 - Chia sẻ

Sáng 26.5, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội thảo Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Bình Dương: Quyết tâm cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng  -0
Toàn cảnh hội thảo 

Theo Đề án Cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến năm 2030, đến hết năm 2023, trong các cơ quan Đảng sẽ hoàn thành việc xây dựng các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, quy trình phối hợp và cập nhật lên Cổng Thông tin điện tử của Tỉnh ủy để các cấp ủy, tổ chức Đảng thuận tiện tra cứu, thực hiện. Đến năm 2025, tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính liên thông đủ điều kiện được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Phấn đấu đến năm 2030, 100% hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính liên thông đủ điều kiện được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết bằng phương thức điện tử.

Tại hội thảo, các đại biểu đã góp ý xoay quanh việc triển khai các giải pháp thực hiện đề án cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2023-2025 và định hướng đến năm 2030. Đánh giá cao đề án của Tỉnh ủy Bình Dương, nhiều ý kiến cho rằng, vai trò người đứng đầu trong các cơ quan cấp ủy rất quan trọng, quyết định sự thành công của quá trình cải cách hành chính. Vì vậy, đề án cần xác định rõ vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan Đảng trong chỉ đạo, tham mưu ban hành một số kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở tỉnh Bình Dương. 

Đồng thời, các đại biểu cũng nhấn mạnh, cán bộ là cái gốc của mọi công việc, do đó cần nâng tầm công tác đảng viên của Đảng nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài, đủ uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, sát thực tiễn hơn trong giai đoạn cách mạng mới. Đội ngũ cán bộ tham mưu đủ trình độ, năng lực, phẩm chất có tâm, có tầm.  

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao, Bình Dương quyết tâm cải cách hành chính trong các cơ quan Đảng. Trong suốt thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện xây dựng đề án này với quyết tâm cao nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các cơ quan Đảng, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng. Mục đích của đề án nhằm tiếp tục đổi mới toàn diện về nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng chất lượng và tinh thần phục vụ của đội ngũ công chức, cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới.

Khánh Chi
#