BHXH Đồng Nai: Kiểm tra công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH

- Thứ Hai, 08/07/2024, 12:26 - Chia sẻ

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thành vừa có buổi kiểm tra, giám sát công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 7 ở một số điểm chi trả tại huyện Trảng Bom theo mức tăng mới Nghị định 75/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

BHXH Đồng Nai: Kiểm tra công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH   -0
Kiểm tra việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng. Nguồn: BHXH tỉnh Đồng Nai

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thành cho biết, Nghị định số 75/2024/NĐ-CP ngày 30.6.2024 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng; công văn số 2128/BHXH-TCKT ngày 1.7.2024 của BHXH Việt Nam về chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của kỳ chi trả tháng 7 vừa được ban hành là mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1.7 lên đến 15% là mức tăng cao nhất từ trước đến nay thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Ðảng, Nhà nước đối với người lao động khi hết tuổi lao động.

Ghi nhận những nỗ lực của BHXH Huyện và Bưu điện huyện trong việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai đề nghị BHXH huyện Trảng Bom tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện nhanh chóng, chính xác, thuận tiện hơn cho người hưởng, nhất là trong bối cảnh giá cả hàng hóa leo thang.

Bên cạnh đó, qua kiểm tra giám sát công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH ở một số điểm chi trả tại huyện Trảng Bom, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thành nhận thấy số người trực tiếp đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH còn nhiều dẫn đến việc chi trả còn chậm và người đến nhận lương hưu, trợ cấp BHXH còn chưa quan tâm tới lợi ích của việc nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Thành đề nghị, BHXH huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH thấy được hiệu quả nhanh gọn, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại cho người thụ hưởng, thuận tiện và an toàn; có thể chủ động thời gian rút tiền mà không phải chờ đợi, xếp hàng và làm các thủ tục như nhận tiền mặt đồng thời giúp cơ quan BHXH nâng cao chất lượng, hiệu quả trong chi trả các chế độ BHXH. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Bưu điện huyện trong việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người thụ hưởng nhanh nhất, kịp thời.

Bảo Văn
#