Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

- Thứ Năm, 16/05/2024, 09:38 - Chia sẻ

Đến nay công tác sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang được thực hiện đúng kế hoạch và nhận được sự đồng tình ủng hộ của cử tri.

Huyện Long Điền sẽ được nhập với huyện Đất Đỏ thành huyện Long Đất

Dự kiến, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ. Sau sáp nhập, thành lập huyện Long Đất trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 2 huyện.

Đối với phương án sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã trực thuộc ĐVHC cấp huyện, theo đề án của tỉnh sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã An Nhứt vào xã An Ngãi, xã Tam Phước (huyện Long Điền), thành lập xã Tam An.

Toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Lộc An (huyện Đất Đỏ) được nhập vào xã Phước Hội và thành lập xã Phước Hội. Nơi đặt trụ sở làm việc của ĐVHC tại trụ sở xã Phước Hội hiện hữu.

Toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ) nhập vào thị trấn Phước Hải, thành lập thị trấn Phước Hải. Nơi đặt trụ sở làm việc tại trụ sở xã Long Mỹ hiện hữu.

Toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Phước Hiệp (TP. Bà Rịa) nhập với phường Phước Trung (TP. Bà Rịa) để thành lập phường Phước Trung. Nơi đặt trụ sở làm việc tại trụ sở phường Phước Trung hiện hữu.

Trước đó, để bảo đảm công tác thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn, Sở Nội vụ tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 296 đại biểu của các đơn vị, địa phương liên quan. Gồm: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh; lãnh đạo UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các thành phố, huyện, phường, xã của các địa phương có liên quan; công chức làm công tác tổng hợp số liệu, mẫu biểu; thành viên tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri ở thôn, ấp, khu phố…

Bà Rịa – Vũng Tàu: Triển khai kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã -0
Các đại biểu tham dự tập huấn nghiệp vụ công tác thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tại huyện Long Điền, UBND huyện đã đã thành lập 7 Tổ hướng dẫn niêm yết danh sách cử tri và lấy ý kiến cử tri trên địa bàn huyện Long Điền. Mỗi tổ gồm 4 thành viên, Tổ trưởng là Chủ tịch UBND xã, thị trấn. Đến nay, chưa phát sinh các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc lấy ý kiến cử tri.

Huyện cũng đã thực hiện bảo đảm đầy đủ theo quy định việc niêm yết danh sách cử tri, tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri tại các xã, thị trấn, ấp, khu phố trên địa bàn.

Tại TP. Bà Rịa, UBND phường Phước Hiệp và UBND phường Phước Trung đã thành lập 8 tổ phát phiếu lấy ý kiến cử tri (mỗi phường 4 tổ, mỗi tổ gồm từ 3-5 người).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ, các đơn vị, địa phương liên quan cần bám sát kế hoạch đã đề ra để thúc đẩy việc thực hiện, bảo đảm thời gian đúng lộ trình. Quá trình thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định; hồ sơ công việc bảo đảm chặt chẽ, đầy đủ, đúng quy định.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, với các hình thức tuyên truyền phù hợp để người dân dễ hiểu, đồng thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng yêu cầu Sở Xây dựng cần khẩn trương hoàn thành đề án phân loại đô thị khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ thành 1 đơn vị hành chính cấp huyện mới lấy tên là huyện Long Đất, kết quả lấy ý kiến cử tri  cho thấy 99,2% số cử tri tán thành chủ trương sáp nhập; 0,77% cử tri không tán thành; 0,08% cử tri có ý kiến khác.

Đối với chủ trương nhập phường Phước Hiệp với phường Phước Trung (TP. Bà Rịa) để thành lập phường Phước Trung, có 98,87% cử tri tán thành chủ trương; 1,03% cử tri không tán thành.

Thạc Hiếu
#