Nghệ An:

Vốn "đối ứng" gấp 5 lần vốn khuyến công

- 07:04, 04/12/2021
Giai đoạn 2014 - 2020, tỉnh Nghệ An triển khai chương trình khuyến công với tổng kinh phí 43,6 tỷ đồng và huy động được gần 200 tỷ đồng "đối ứng" của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT).

Chuyển giao nhiều công nghệ tiên tiến

Hoạt động khuyến công giai đoạn 2014 - 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đánh giá có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ được nhu cầu của doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

	Trung tâm Khuyến công Nghệ An nghiệm thu đề án hỗ trợ Nguồn: ITN
Trung tâm Khuyến công Nghệ An nghiệm thu đề án hỗ trợ
Nguồn: ITN

Thông qua chương trình khuyến công, nhiều công nghệ tiên tiến được chuyển giao, các mô hình trình diễn được nhân rộng, từ đó giải quyết thêm việc làm cho lao động nông thôn. Khuyến công cũng đã khuyến khích đầu tư phát triển CNNT, bên cạnh việc góp phần tăng cường sức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, tác động tích cực đến nhận thức của người dân. Mức hỗ trợ đối với từng dự án tuy chưa lớn, nhưng đã khẳng định hướng đi đúng của các cơ sở CNNT. Cũng trong giai đoạn này, khuyến công Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối cung - cầu hàng hóa của tỉnh với các tỉnh, thành phố trong khu vực.

Hiện tại, nguồn khuyến công của tỉnh tập trung hỗ trợ các dự án sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực chế biến nông, lâm, thủy sản và các dự án hỗ trợ đẩy nhanh quá trình về đích nông thôn mới. Cụ thể, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong: chế biến cao lúa gạo thảo dược tại Công ty TNHH Khoa học công nghệ Vĩnh Hòa; chế biến thủy hải sản tại Công ty TNHH thương mại Hưng Phát Nghệ An; sản xuất các thiết bị phục vụ ngành nông nghiệp tại Công ty CP Thương mại và giải pháp tự động hóa Nguyên Long; sản xuất các thiết bị phục vụ ngành điện tại Công ty TNHH thiết bị điện Hoàng Đăng; sản xuất đồ gỗ nội thất tại Công ty CP Xây dựng - dịch vụ và thương mại Hà Vinh...

Đại diện Công ty Hà Vinh cho biết, trước đây do thiếu vốn nên sử dụng thiết bị lạc hậu dẫn đến tiêu hao nhiều năng lượng, năng suất thấp, chất lượng sản phẩm không cao. Được hỗ trợ từ chương trình khuyến công, Công ty đã  mua sắm máy móc mới, hiện đại hơn. Từ đó, mở rộng sản xuất, bước đầu cho ra những sản phẩm chất lượng tốt, độ bền và tinh xảo cao, bảo đảm vệ sinh công nghiệp và an toàn thực phẩm...

Nâng mức hỗ trợ

Giai đoạn 2021 - 2025, chương trình khuyến công tỉnh Nghệ An tập trung huy động các nguồn lực thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng làng nghề. Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên, nhiên, vật liệu. Đặc biệt, tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất chất lượng, cạnh tranh.

UBND tỉnh cũng đã đề nghị Sở Công thương rà soát, hoàn thiện các văn bản về khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, có tính lan tỏa, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong đó, chú trọng công tác nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong thực thi nhiệm vụ về khuyến công, sản xuất sạch hơn.

Thực tế, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn nhỏ lẻ. Các doanh nghiệp vai trò "bà đỡ" chưa phát triển nên việc tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn. Tuy hoạt động khuyến công đa dạng, phong phú nhưng còn thiếu một số nội dung thúc đẩy tiểu thủ công nghiệp phát triển. Một số đề án thực hiện còn kéo dài, cũng có đề án không thực hiện được. Bên cạnh đó, chưa huy động được nhiều nguồn lực ngoài xã hội phục vụ cho hoạt động khuyến công. Quy định thời gian hỗ trợ trong năm tài chính nên doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách hỗ trợ...

Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An Trần Thanh Hải đề xuất, Bộ Công thương, Cục Công thương địa phương bố trí nguồn kinh phí khuyến công quốc gia để nâng cấp cơ sở vật chất cho Trung tâm. Bên cạnh đó, xem xét điều chỉnh nâng mức hỗ trợ một số nội dung khuyến công, trong đó có phát triển công nghiệp tại các vùng nông thôn, miền núi khó khăn.

Nghệ An đang tập trung cao cho việc thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp trong điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn. Vì vậy, tỉnh mong muốn các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp được hỗ trợ nhiều hơn nữa.

Trúc Oanh