Tuyên Quang: tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các trạm 110kV

- 15:26, 28/11/2021
Thực hiện theo kế hoạch phòng cháy chữa tháy năm 2021, Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang đã tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại các trạm 110kV, với các tình huống cháy đặc trưng trong phương án chữa cháy của cơ sở. Qua đợt diễn tập mỗi cán bộ công nhân viên đã củng cố được kiến thức và nâng cao trách nhiệm của bản thân về công tác phòng cháy chữa cháy.
Diễn tập tại trạm 110kV Long Bình An
Diễn tập tại trạm 110kV Long Bình An

Với mục tiêu an toàn tuyệt đối trong công tác quản lý vận hành thiết bị, không để xảy ra sự cố cháy, nổ tại các trạm 110kV. Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Tuyên Quang đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy đến 100% cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Chỉ đạo, hướng dẫn công nhân viên quản lý tốt nguồn nhiệt, chất cháy và hướng dẫn cách bảo quản, cách kiểm tra, cách sử dụng các phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ như các bình chữa cháy, bể cát chữa cháy, hệ thống bơm nước chữa cháy tự động …

Trong đợt diễn tập năm nay, Đội chọn một trong các tình huống cháy đặc trưng trong phương án chữa cháy của cơ sở, không trùng lắp với tình huống diễn tập của các năm trước. Như trạm 110kV Long Bình An chọn tình huống cháy nổ tại ngăn tủ hợp bộ máy cắt tổng 332, trạm 110kV Chiêm Hóa chọn tình huống cháy nổ biến điện áp TUC11, trạm 110kV Gò Trẩu chọn tình huống cháy nổ tại tủ hợp bộ TUC91 … Sau mỗi tình huống diễn tập dập tắt đám cháy trên mô hình cháy giả định và tổ tiến hành chức họp rút kinh nghiệm.

Sau buổi diễn tập, mỗi cán bộ công nhân viên đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm của bản thân mình trong việc phòng cháy và chữa cháy trong đời sống sinh hoạt hàng ngày tại gia đình, tại cộng đồng cũng như nơi làm việc. Mỗi cán bộ công nhân viên thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa tháy tại cơ sở, chính là góp phần bảo đảm công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của công ty giao.

Bảo Ngân