Quyết liệt, linh hoạt trong bồi thường, giải phóng mặt bằng

- 05:36, 19/08/2021
Tháo gỡ khó khăn trong quản lý đất đai, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những mục tiêu quan trọng được Vĩnh Yên đề ra trong năm 2021. Để hoàn thành tốt mục tiêu này, thành phố đã triển khai quyết liệt, linh hoạt nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, tạo được sự đồng thuận thống nhất cao trong Nhân dân, bước đầu thu được kết quả đáng mừng.
Vĩnh Yên tập trung cao độ cho công tác bổi thường, giải phóng mặt bằng
Ảnh: Trọng Hiếu

Nhiều công trình vi phạm bị tháo dỡ

Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định xã hội. Do đó, ngay từ đầu năm, thành phố đã tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm những vi phạm trong lĩnh vực này. 6 tháng vừa qua, thành phố đã giải quyết xong 4 trường hợp thuộc nhóm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai trước ngày 1.7.2014; xử lý, tháo dỡ xong 99 công trình vi phạm thuộc nhóm các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai sau ngày 1.7.2014. Bên cạnh đó, UBND thành phố đã thành lập tổ hỗ trợ rà soát, hướng dẫn thiết lập hồ sơ; tổ chỉ đạo cưỡng chế để hỗ trợ, chỉ đạo các xã, phường xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm theo quy định trên diện tích đất mà UBND tỉnh đã thu hồi của Công ty TNHH Kim Long. Đến nay, đã giải quyết được 67/117 trường hợp vi phạm theo chỉ tiêu đã cam kết với Thành ủy, đạt 57,3% so với kế hoạch.

Cùng với đó, công tác GPMB cũng là nội dung quan trọng trong Đề án tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố. 6 tháng đầu năm, thành phố tiếp nhận và thực hiện bồi thường, GPMB cho 44 dự án, với tổng giá trị phương án bồi thường, GPMB được duyệt lũy kế đến ngày 30.6 đạt gần 545 tỷ đồng, tương đương diện tích 287,98ha. Trong đó, năm 2021 đạt hơn 37 tỷ đồng, tăng 1,37 lần so với cùng kỳ năm. Đây đều là những dự án lớn, liên quan đến nhiều hộ dân nên khi bắt tay vào triển khai thực hiện, địa phương đã gặp không ít khó khăn. Đa số các hộ dân đồng tình chủ trương chính sách của Nhà nước, song vẫn còn một số hộ chưa chấp thuận đơn giá đền bù làm ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ bồi thường, GPMB các dự án.

Chia sẻ về cách làm của địa phương, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lương Văn Long cho biết: Điều quan trọng là tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong toàn dân. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền thành phố đã giao nhiệm vụ triển khai thực hiện và chỉ đạo các ban, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bồi thường, GPMB với nhiều biện pháp linh hoạt, có trọng tâm, trọng điểm. Cùng với tuyên truyền, lãnh đạo thành phố đã thường xuyên bám sát cơ sở và chủ trì các hội nghị đối thoại để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Từ đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải thích để người dân nắm bắt đầy đủ thông tin về quy hoạch, kế hoạch, đặc biệt là mục đích, ý nghĩa của dự án. Đến nay, thành phố đã tổ chức được 47 hội nghị thực hiện chi trả tiền bồi thường, với tổng số tiền chi trả hàng chục tỷ đồng.

Đồng bộ các giải pháp

Bên cạnh những thành quả đạt được, phải thẳng thắn nhìn nhận, công tác quản lý đất đai trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc. Hiện nay, ở các xã, phường như: Định Trung, Liên Bảo, Khai Quang, Đống Đa, Hội Hợp còn tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích… Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung cưỡng chế xử lý vi phạm pháp luật về đất đai theo kế hoạch; chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, môi trường, nhất là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Đồng thời, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết tốt các thủ tục hành chính về đất đai, khắc phục tình trạng chậm hạn hoặc để hồ sơ tồn đọng. Hoàn thành chỉ tiêu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kế hoạch đã đề ra.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lương Văn Long, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ bồi thường, GPMB, nhất là các dự án lớn, quan trọng của tỉnh và thành phố đầu tư trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành công tác bồi thường, GPMB các dự án trọng điểm đã cam kết với Tỉnh ủy. Theo đó, tập trung giải quyết và tháo gỡ các vướng mắc bồi thường các dự án chuyển tiếp; rà soát kỹ các trường hợp còn vướng mắc trong công tác thu hồi đất, xác định rõ nguồn gốc sử dụng đất làm căn cứ tính toán bồi thường. Mặt khác, tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành đúng quy định của Nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giải quyết thỏa đáng các kiến nghị của người dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong việc bồi thường, GPMB.

Cùng với đó, UBND thành phố tập trung đẩy nhanh công tác thẩm định phương án bồi thường, GPMB, thu hồi đất để triển khai thực hiện các dự án, nhằm tạo mặt bằng sạch đón các nhà đầu tư có tâm, có tầm đến với địa phương. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ quỹ đất tái định cư để giao đất cho các hộ thuộc diện phải GPMB triển khai dự án. Ngoài ra, cũng chú trọng xây dựng và thực hiện Đề án bảo vệ môi trường thành phố giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030. Thực hiện các nhiệm vụ về công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ như xử lý ô nhiễm môi trường tại một số hồ, đầm trên địa bàn; triển khai truyền thông phổ biến giáo dục pháp luật về môi trường; tổ chức kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường...

Hiếu Phạm