Quỹ Khuyến nông trở thành kênh tín dụng uy tín

- 15:45, 15/05/2022

Hiện nay, Quỹ Khuyến nông TP. Hà Nội đã trở thành kênh tín dụng uy tín, gần gũi, thiết thực với nông dân. Nguồn quỹ này đã giúp nông dân huyện Quốc Oai mở rộng quy mô sản xuất, chăn nuôi… mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Thống kê của Trạm Khuyến nông Quốc Oai cho thấy, trong 5 năm qua, Quỹ Khuyến nông TP. Hà Hội đã giải ngân cho khoảng 200 hộ dân, chủ trang vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Riêng năm 2021, Trạm Khuyến nông đã hướng dẫn cho 58 hộ vay hơn 17,3 tỷ đồng phát triển kinh tế trang trại, mua máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp. Qua kiểm tra, đánh giá kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các hộ dân cho thấy, 100% vốn vay được sử dụng đúng mục đích, người vay trả đúng hạn và không phát sinh nợ xấu.

Đánh giá về hiệu quả của nguồn quỹ này, Phó Trưởng phòng Kinh tế huyện Quốc Oai Nguyễn Thị Sắc cho biết, Quỹ Khuyến nông hoạt động không nhằm mục đích lợi nhuận. Từ nguồn quỹ này, nhiều nông dân, chủ trang trại ở huyện Quốc Oai có thêm cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh. Hơn nữa, điểm ưu việt khi vay vốn Quỹ Khuyến nông thành phố là hằng năm, người vay vốn được tập huấn, được cán bộ khuyến nông đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt… nên nhiều chủ trang trại mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế và nâng cao thu nhập.

Chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý và phát huy hiệu quả nguồn vốn Quỹ Khuyến nông, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện Quốc Oai Kiều Minh Khuê cho biết, với vai trò là tiểu ban quản lý quỹ, đơn vị đã rà soát, hỗ trợ, tư vấn cho nhiều gia đình, chủ trang trại tiếp cận nguồn vốn vay. Cán bộ Trạm Khuyến nông huyện cũng thường xuyên kiểm tra hoạt động sản xuất của các hộ dân nhằm kịp thời phát hiện tồn tại, hạn chế trong quá trình sản xuất, sử dụng vốn, chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở có biện pháp hỗ trợ các hộ dân sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả.

T.T