Phấn đấu thêm 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022

- Thứ Sáu, 07/01/2022, 05:23
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ, đến nay, thành phố có 12/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hà Nội còn 6 huyện chưa đạt chuẩn nông thôn mới là: Phú Xuyên, Chương Mỹ, Ứng Hòa, Mê Linh, Mỹ Đức và Ba Vì.

595 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng

Ông Chu Phú Mỹ cho biết, về xây dựng xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, trong quý IV.2021, thành phố đã ban hành quyết định công nhận 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới (9 xã của huyện Ba Vì, 2 xã của huyện Mỹ Đức), đưa tổng số đến nay toàn thành phố có 379/382 xã (chiếm 99,21%) đạt chuẩn nông thôn mới. 

Chăm sóc rau sạch tại Hợp tác xã Thanh Đa (huyện Phúc Thọ)
Ảnh: Minh Thái

Đối với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thành phố hiện có 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó, huyện Đan Phượng đã hoàn thành 100% số xã đạt nông thôn mới nâng cao. Trong quý IV, có 14 xã đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định nông thôn mới thành phố xem xét, trình Chủ tịch UBND thành phố công nhận. 

Về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ngày 23.12, Đoàn thẩm định nông thôn mới thành phố đã tiến hành thẩm định đối với 5 xã của huyện Đan Phượng đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Về cơ cấu lại ngành nông nghiệp, năm 2021, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn thành phố đạt 39.568,4 tỷ đồng, tăng 3,46% so với năm trước. Trong đó, trồng trọt, chăn nuôi đạt 36.113,6 tỷ đồng, chiếm 91,3%; thủy sản đạt 3.356,3 tỷ đồng, chiếm 8,5%; lâm nghiệp đạt 98,4 tỷ đồng, chiếm 0,2%; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đến nay, toàn thành phố có 160 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đáng chú ý, thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, năm 2021, thành phố đề ra mục tiêu đánh giá, phân hạng ít nhất 400 sản phẩm, đến nay, toàn thành phố có 595 sản phẩm đã được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP, vượt kế hoạch thành phố đề ra.

Về phát triển kinh tế nông thôn, đến nay, toàn thành phố có 1.303 hợp tác xã nông nghiệp gồm 1.078 hợp tác xã đang hoạt động và 225 hợp tác xã ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã quan tâm đến liên doanh, liên kết với doanh nghiệp, người sản xuất hình thành các chuỗi giá trị. Ngoài ra, Hà Nội hiện có 1.701 trang trại đạt tiêu chí quy định về trang trại của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp đạt 2,5-3%

Tuy ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm 2021 ngành nông nghiệp thành phố vẫn tăng trưởng 3,46%, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch vừa thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 04. Điển hình là huyện Đan Phượng đến nay đã có 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao, 5 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Cùng với đó, việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) vượt kế hoạch đề ra, trong đó có nhiều sản phẩm làng nghề tham gia đánh giá, phân loại có giá trị, có tính bảo tồn, phát triển làng nghề.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: Chuyển đổi, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp có nhiều tiến bộ nhưng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của Thủ đô. Việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn hạn chế; chưa có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, mô hình liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ quy mô lớn. Đặc biệt, chính sách hỗ trợ cho các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, mô hình sản xuất tập trung chưa được áp dụng trong thực tiễn. Ngoài ra, vấn đề người dân không mặn mà với sản xuất nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 chưa đạt mục tiêu đề ra cũng cần quan tâm. Bên cạnh đó, việc đầu tư cho các huyện, xã nông thôn mới nâng cao chưa rõ ràng; việc thực hiện các tiêu chí về trường học, nước sạch, tiêu chí về y tế còn vướng tại nhiều địa phương.

Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, năm 2022 các sở, ngành cần rà soát lại những chính sách hỗ trợ về nông nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao đã có của Hà Nội để có những đề xuất phù hợp, hỗ trợ mở rộng được các mô hình này; giao chỉ tiêu cho các huyện về việc xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao để các huyện nỗ lực thực hiện. Bà Nguyễn Thị Tuyến cũng yêu cầu Đoàn thẩm tra huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; Đoàn thẩm định, đánh giá, chấm điểm xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định. Đối với 2 huyện Ba Vì và Mỹ Đức, cần tập trung xây dựng, hoàn thành tiêu chí, hồ sơ xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.

Hà Nội phấn đấu năm 2022 có thêm 25 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đặc biệt, cần tiếp tục thực hiện tốt "mục tiêu kép": Vừa phát triển kinh tế, vừa phòng, chống dịch, phấn đấu tăng trưởng ngành nông nghiệp năm 2022 đạt 2,5 - 3%.

Văn Anh