Nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt

- 05:59, 20/12/2021
Bằng sự nỗ lực của chính quyền địa phương cùng với sự đồng lòng của người dân, sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, huyện Hiệp Hòa (tỉnh Bắc Giang) đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, bộ mặt nông thôn thay đổi theo hướng tích cực, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Bộ mặt NTM tại các địa phương của huyện Hiệp Hòa đang khởi sắc từng ngày Nguồn: ITN
Bộ mặt NTM tại các địa phương của huyện Hiệp Hòa đang khởi sắc từng ngày
Nguồn: ITN

Đa dạng hóa nguồn lực

Khi bắt đầu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, kinh tế của Hiệp Hòa còn khó khăn, xuất phát điểm xây dựng NTM của các xã thấp, bình quân đạt 7,1 tiêu chí/xã, thu nhập thấp đạt 11,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo cao chiếm 8,6%. Trong đó, một số tiêu chí như giao thông, thủy lợi tỷ lệ cứng hóa ở nhiều xã còn đạt thấp so với quy định; hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, giáo dục tại nhiều nơi còn thiếu thốn, chưa đạt chuẩn.

Xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo có vai trò quan trọng, quyết định đến thành công trong xây dựng NTM nên ngay từ những năm đầu triển khai thực hiện và trong suốt quá trình thực hiện, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hiệp Hòa đặc biệt quan tâm, coi nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Do đó, trong Đại hội Đảng bộ huyện Hiệp Hòa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thống nhất ban hành Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 24.7.2020, xác định mục tiêu huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn huyện NTM trong năm 2021 là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết tâm thực hiện.

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 19.2.2021 về việc xây dựng huyện Hiệp Hòa đạt chuẩn NTM trong năm 2021; chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương tập trung cho các xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và hoàn thiện tiêu chí cấp huyện, tập trung giải quyết vấn đề thu gom, xử lý rác thải, hoàn thiện thiết chế văn hóa, xây dựng cảnh quan môi trường...

Xuyên suốt giai đoạn 2010 - 2020, với phong trào thi đua “Hiệp Hòa chung sức xây dựng NTM”, huyện đã tích cực huy động các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng NTM, theo tinh thần tự nguyện, không huy động quá sức. Đồng thời quyết tâm không để nợ đọng trong xây dựng NTM. Qua các phong trào thi đua đã huy động được nguồn lực lớn trong nhân dân và các thành phần kinh tế cùng chung tay xây dựng NTM.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Hiệp Hòa, từ năm 2011 đến nay, tổng vốn huy động xây dựng NTM trên địa bàn đạt hơn 4.635 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn ngân sách chiếm 62,36%, vốn huy động các doanh nghiệp chiếm 3,63% và vốn đóng góp cộng đồng dân cư chiếm 33,9%. Toàn huyện đã vận động người dân hiến trên 400.462m² đất, trên 580 nghìn ngày công lao động, phá dỡ 106.241m² tường rào để xây dựng công trình công cộng cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Song song với với việc tuyên truyền, huy động sức dân cùng chung tay xây dựng NTM, huyện cũng phát động các phong trào thi đua “Sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Hỗ trợ khởi nghiệp nông thôn”… Ban Chỉ đạo huyện đã tham mưu cho UBND huyện đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ xây dựng NTM phù hợp với từng giai đoạn và điều kiện thực tiễn của địa phương, điển hình như hỗ trợ các xã phấn đấu đạt chuẩn 2 - 3 tỷ đồng/xã NTM, 2 - 4 tỷ đồng/xã nâng cao, 300 - 400 triệu đồng/thôn kiểu mẫu....

Tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, sự thay đổi về nhận thức, tư duy của người dân trong huyện ngày càng tăng lên. Đến nay, người dân cơ bản đã nhận thức được đúng ý nghĩa, bản chất, mục đích của Chương trình. Người dân cũng đã xác định được vai trò chủ thể của mình, chủ động tự giác thực hiện, từ chỗ hưởng thụ bị động chuyển sang dần chủ thể chủ động; tư duy về kinh tế thị trường ngày càng rõ nét hơn, ứng xử văn hóa nông thôn gắn kết cộng đồng ngày càng tốt hơn. Diện mạo nông thôn được thay đổi một cách toàn diện, kinh tế nông thôn có bước phát triển lớn.

Bí thư Huyện ủy Ngô Tiến Dũng nhấn mạnh, xây dựng NTM có điểm đầu nhưng không có điểm kết thúc. Do đó, để thực hiện tốt hơn nữa việc thực hiện xây dựng NTM trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền trong địa bàn huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, thường xuyên duy trì phát triển các tiêu chí NTM từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Phát huy vai trò của người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc hướng dẫn, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các tiêu chí. Tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng nhằm đạt hiệu quả cao nhất, đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân.

Với phương châm “người dân là chủ thể - công tác tuyên truyền là giải pháp hàng đầu - sự đồng thuận của người dân là yếu tố quyết định”, huyện sẽ tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, từng nội dung phải được người dân bàn bạc dân chủ, công khai, minh bạch để tạo ra sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp dân cư. Gắn xây dựng NTM với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung cho phát triển sản xuất, nâng cao đời sống người dân, xem đây là nhiệm vụ hàng đầu, là nhân tố quyết định thành công trong xây dựng NTM.

Nhận xét về công tác triển khai xây dựng NTM huyện Hiệp Hòa, Chánh Văn phòng Điều phối NTM Trung ương Nguyễn Minh Tiến đánh giá cao những kết quả nổi bật mà huyện đạt được trong quá trình triển khai thực hiện. Bằng những nỗ lực của chính quyền và người dân, ông Nguyễn Minh Tiến khẳng định huyện Hiệp Hòa đã bảo đảm đủ các điều kiện đạt chuẩn huyện NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia về triển khai thực hiện xây dựng huyện NTM. Đây chính là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và ngư dân trong toàn huyện tiếp tục phát huy, phấn đấu xây dựng huyện đạt các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.