Thành phố Nam Định

Nâng cao năng lực quản lý và phát triển đô thị

- Thứ Tư, 29/09/2021, 06:28
Nhằm hoàn thành mục tiêu đến năm 2025, TP. Nam Định có không gian đô thị mở rộng theo quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm các điều kiện đô thị trung tâm vùng theo tinh thần của Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 18.6.2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định Khóa XX, UBND TP. Nam Định xác định, đồng bộ với đầu tư xây dựng là nâng cao năng lực quản lý và phát triển đô thị. Theo đó, UBND TP. Nam Định đã ban hành kế hoạch về tập trung xây dựng, phát triển thành phố giai đoạn 2021 - 2025.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch

Giai đoạn 2021 - 2025, TP. Nam Định chủ trương tập trung các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng hiện đại, đồng bộ, là cơ sở để thành phố phát huy vai trò trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội của tỉnh và vùng Nam đồng bằng sông Hồng. Đồng thời, tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp, cải tạo chỉnh trang hạ tầng đô thị, nhất là hệ thống giao thông đô thị, cấp điện và chiếu sáng, công viên, cây xanh, thể dục, thể thao công cộng và các công trình công cộng… nhằm xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

UBND TP. Nam Định đặt ra mục tiêu đến năm 2025 tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển TP. Nam Định nhanh, bền vững theo hướng hiện đại, có bản sắc riêng; trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, văn hóa và thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm vững chắc; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, ngang tầm với các thành phố loại I của cả nước. Đồng thời, phấn đấu năm 2030, TP. Nam Định là đô thị thông minh, hiện đại, cơ bản đạt một số chức năng trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu cụ thể đã được đặt ra. Cụ thể, đến năm 2025, giá trị xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD, thu ngân sách nhà nước đạt trên 4.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 150 triệu đồng/năm; sớm hoàn thành mở rộng địa giới hành chính theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1422/QĐ-TTg ngày 17.9.2020; nâng cấp ít nhất 2 xã thành phường, bảo đảm quy mô, không gian và các điều kiện đô thị cấp phường.

Để hoàn thành được các chỉ tiêu trên, thành phố đã đề ra 7 nhóm giải pháp trọng tâm, đồng bộ; huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển TP. Nam Định giai đoạn 2021 - 2025. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng thành phố trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng”, trọng tâm là xây dựng nếp sống “văn minh đô thị”, “văn hóa giao thông” thường xuyên liên tục; phát huy vai trò của người dân là chủ thể xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp - văn minh, tiến tới hiện đại.

UBND thành phố cũng chủ trương thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây dựng, mở rộng phát triển không gian; giao Phòng Quản lý đô thị chủ động phối hợp với các phòng chức năng, các sở, ngành chức năng của tỉnh tổ chức lập, điều chỉnh và công khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị phù hợp với Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung (bao gồm cả địa giới hành chính thành phố sau khi mở rộng). Đồng thời, quản lý và tổ chức thực hiện tốt quy hoạch phân khu phía Nam sông Đào; triển khai, thực hiện tốt “Chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021 - 2025” đã được UBND tỉnh phê duyệt, “Quy chế quản lý kiến trúc đô thị” theo Quy hoạch chung được phê duyệt, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thành phố.

Một góc thành phố Nam Định

 Nguồn: ITN

Phát triển đồng bộ và hiện đại

Trong năm 2021, TP. Nam Định đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch lập điều chỉnh quy hoạch phân khu trên địa bàn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021 - 2024, TP. Nam Định sẽ chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc lập, xin ý kiến các sở, ngành thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 5 đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu.

Trong đó, đồ án quy hoạch phân khu I gồm 13 phường khu trung tâm thành phố với diện tích khoảng 635ha; quy hoạch phân khu II gồm 4 phường; quy hoạch phân khu III gồm 2 phường với diện tích khoảng 1.265ha; quy hoạch phân khu IV gồm các phường với diện tích khoảng 467ha; quy hoạch phân khu V gồm các xã Nam Vân, Nam Phong và phường Cửa Nam với diện tích khoảng 1.361ha.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ nhằm xây dựng đề án mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập 5 xã của huyện Nam Trực, 3 xã của huyện Vụ Bản và toàn bộ huyện Mỹ Lộc về TP. Nam Định theo Quyết định số 1422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở quy hoạch địa giới hành chính mở rộng, tập trung kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước để đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng. Phát huy, khai thác có hiệu quả lợi thế khu vực hai bên Đại lộ Thiên Trường, đường Lê Đức Thọ, tuyến đường dẫn cầu Tân Phong và đường trục phía Nam sông Đào...

Phương Thanh