Bắc Ninh:

Một số loại hình kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại

- 10:19, 13/09/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép hoạt động trở lại một số loại hình kinh doanh dịch vụ đối với các địa bàn đang thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg và trạng thái bình thường mới ở tỉnh từ 6 giờ ngày 13.9.

Tối 12.9, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang cho phép hoạt động trở lại một số loại hình kinh doanh dịch vụ đối với các địa bàn đang thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg và trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh từ 6 giờ ngày 13.9. Thời gian hoạt động không được quá 21 giờ hằng ngày.

Một chốt kiểm soát dịch ở Bắc Ninh
Một chốt kiểm soát dịch ở Bắc Ninh

Cụ thể, các hoạt động thể dục thể thao trong nhà không quá 10 người và ngoài trời không quá 20 người. Các cơ sở cắt tóc, gội đầu không tập trung quá 10 người trong cùng một thời điểm; chợ đầu mối phải được kiểm soát chặt chẽ.

Các Trung tâm ngoại ngữ được phép hoạt động trở lại đảm bảo các điều kiện phòng dịch, chia lớp thành nhiều ca học, mỗi ca không quá 10 học viên. Xe taxi được phép hoạt động trong nội bộ tỉnh. Các dịch vụ ăn, uống trong nhà phải đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi. Nhà hàng rượu, bia chỉ được phép bán hàng mang về, không được tổ chức xem bóng đá tập trung.

Các lĩnh vực hoạt động trở lại phải thực hiện nghiêm Thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Các ngành, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19; kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Các sở, cơ quan, ban,  ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19 .

Bên cạnh đó, tỉnh vẫn nghiêm cấm kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè, bán hàng rong, không tổ chức hoạt động chợ cóc. Chợ tạm được hoạt động nhưng chỉ cho phép người bán hàng ở tại địa bàn đó.

Thảo Anh