Lào Cai dành gần 7,4 tỷ đồng hỗ trợ hoạt động khuyến công năm 2022

- 06:21, 30/11/2021
UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 395/KH-UBND về khuyến công năm 2022 nhằm khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Lào Cai dành gần 7,4 tỷ đồng thực hiện các nhiệm vụ, đề án hỗ trợ phát triển các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc các ngành có tiềm năng, thế mạnh, khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu; trong đó, tỉnh tập trung hỗ trợ những ngành nghề truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc và lợi thế của địa phương thuộc các lĩnh vực như: thủ công mỹ nghệ, chế biến nông, lâm sản, dược liệu...

Theo đó, khuyến công cấp tỉnh thực hiện hỗ trợ cho 4 đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ nông dân, Hội Nông dân tỉnh; Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Công thương với 8 nhiệm vụ, đề án: đào tạo nghề “Thêu, may thổ cẩm”; tập huấn kỹ năng kinh doanh, tổ chức xây dựng mô hình liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị cho cá nhân, tổ chức, hợp tác xã, tổ hợp tác, tổ hội nghề nghiệp; tập huấn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh; bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh; mua tạp chí chuyên ngành; duy trì và phát triển quầy hàng giới thiệu sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; tuyên truyền; quản lý thực hiện chương trình khuyến công...

Để thực hiện các nhiệm vụ đề án trên, Lào Cai dành kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công năm 2022 là 4,23 tỷ đồng, kinh phí đối ứng của các đơn vị thụ hưởng là hơn 3,13 tỷ đồng.

Giai đoạn 2021 - 2025, Lào Cai phấn đấu giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 5.310 tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010). Tốc độ tăng trưởng bình quân 11%/năm; tạo việc làm mới cho trên 3.000 lao động và nâng quy mô sản xuất tiểu thủ công nghiệp từ 1,27 tỷ đồng lên 2 tỷ đồng/cơ sở.

CTV