Kiểm tra tình hình hoạt động của hợp tác xã tại huyện Tân Thạnh

- Thứ Sáu, 03/12/2021, 05:35
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An vừa tổ chức đoàn kiểm tra tình hình hoạt động của hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp, hợp tác xã điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tân Thạnh.

Theo thống kê, hiện toàn huyện Tân Thạnh có 15 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 216 tổ hợp tác, đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới. Tuy nhiên, một số hợp tác xã trên địa bàn huyện hoạt động chưa hiệu quả, chưa phát huy được vai trò kinh tế tập thể. Nguyên nhân là do quy mô nhỏ, vốn ít, không có tài sản; nội dung hoạt động chưa phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường và nhu cầu sản xuất; chưa triển khai được phương thức sản xuất, kinh doanh. 

Bên cạnh đó, năng lực quản lý của Ban điều hành hợp tác xã còn hạn chế về trình độ và năng lực, chưa có phương án hoạt động kinh doanh gắn với tình hình thực tế của địa phương; các thành viên hợp tác xã chưa mạnh dạn đóng góp vốn theo điều lệ; một số thành viên còn tâm lý trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa phát huy được nội lực trong từng thành viên để triển khai sản xuất, kinh doanh… Riêng hợp tác xã điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh Tây hoạt động mang tính chất cầm chừng, chưa phát huy được tiềm năng sẵn có; chỉ đạt 3/5 tiêu chí trong bộ tiêu chí hợp tác xã điểm của UBND tỉnh.

Đoàn kiểm tra làm việc tại huyện Tân Thạnh

Nguồn: ITN 

Theo UBND huyện, trong giai đoạn 2021 - 2025, huyện phấn đấu 100% xã, thị trấn có từ 1 - 2 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Để đạt kế hoạch đề ra, huyện sẽ nắm lại cơ cấu, tổ chức, trình độ, năng lực của từng thành viên hợp tác xã để góp ý cho hợp tác xã tiến hành điều chỉnh nhân sự phù hợp với nhiệm vụ điều hành và triển khai phương án sản xuất; rà soát các phương án sản xuất, kinh doanh để định hướng cho hợp tác xã hoạt động, bảo đảm vừa sát với nhu cầu của nông dân, vừa khả thi trong điều kiện còn hạn chế năng lực kinh doanh, nguồn vốn và đối tác; tổ chức vận động người dân tham gia làm thành viên của hợp tác xã; triển khai, thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ, nhất là về đất đai, tín dụng… 

Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An đề nghị huyện Tân Thạnh tiếp tục quan tâm, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hợp tác xã, trong đó, phát huy tốt vai trò nòng cốt của các thành viên trong hợp tác xã. Còn những kiến nghị của huyện, hợp tác xã, đoàn sẽ ghi nhận và báo cáo về lãnh đạo Sở để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Minh Nhật