Hải Dương

Khẳng định khát vọng phát triển và tư duy đổi mới

- 06:36, 17/12/2021
Thực hiện Chỉ thị 01-CT/TW của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hải Dương đã không ngừng sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; đoàn kết, phát huy trí tuệ của tập thể, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cho biết, năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Hải Dương đã vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đạt và vượt 11/14 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 8,6%, đứng thứ 4 trong vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 8 cả nước. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 19.290 tỷ đồng, vượt dự toán 48,4%...

	Hải Dương nỗ lực phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương Nguồn: ITN
Hải Dương nỗ lực phấn đấu đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
Nguồn: ITN

Đến nay, Hải Dương đã có 100% số xã và huyện về đích xây dựng nông thôn mới, trong đó, 43 xã đạt chuẩn nâng cao, 4 xã đạt chuẩn kiểu mẫu; đang hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Song song với việc bảo đảm chính sách an sinh xã hội, các chính sách ưu đãi người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được quan tâm triển khai. Tỉnh đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, tỷ lệ tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 84,4%, trong đó, tiêm đủ 2 mũi đạt 61,5%...

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên đối thoại và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư trong nước từ một số nhà đầu tư lớn như Tập đoàn FLC, T&T, TH, SUN Group, Đầu tư Sài Gòn, Ecopark... Đồng thời, đã khảo sát, lập quy hoạch vùng công nghiệp động lực tại Bình Giang, Thanh Miện có quy mô nghiên cứu 10.820ha để xây dựng thành khu kinh tế chuyên biệt. Về kết cấu hạ tầng giao thông, tỉnh đang chuẩn bị đầu tư 2 nút giao lập thể với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng từ nguồn xã hội hóa tại Bình Giang và Thanh Hà, dự kiến khởi công vào cuối tháng 12.2021.

Lựa chọn thực hiện nhiệm vụ đột phá

Làm rõ những điểm mới trong việc triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Quang Phúc cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã sớm ban hành Kế hoạch 30-KH/TU ngày 5.8.2021, chỉ đạo các ngành chức năng hướng dẫn thực hiện nội dung công việc với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học tập đi đôi với làm theo và nêu gương” và “3 không”, “5 rõ”, “6 dám”. 

Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương lựa chọn 3 công việc đột phá để tập trung chỉ đạo thực hiện. Một là, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thu hút các doanh nghiệp lớn đầu tư, chú trọng hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp công nghệ số, khởi nghiệp sáng tạo.

Hai là, huy động các nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng số, đô thị xanh, thông minh và nông thôn mới kiểu mẫu. Ba là, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý; nêu cao vai trò gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám nói, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn, thách thức của người đứng đầu đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Điểm nhấn và nét mới trong chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch là Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương yêu cầu hàng năm tập thể cấp ủy, lãnh đạo các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đều phải đăng ký xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch hành động học tập, làm theo và nêu gương của tập thể, cá nhân.

Nội dung của chương trình, kế hoạch tập trung vào các vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các nhiệm vụ đột phá, sáng tạo; hạn chế, bức xúc nổi cộm, điểm nghẽn, những vấn đề tồn đọng lâu năm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở đó, lựa chọn một số công việc trọng tâm đăng ký thực hiện để khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Những nội dung đăng ký này được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời gắn với đánh giá cấp ủy, tập thể lãnh đạo, cá nhân người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp theo phân cấp vào cuối năm.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng, với khát vọng phát triển cùng tư duy đổi mới, tỉnh sẽ tập trung vào 4 trụ cột và chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi số. Đồng thời, đặt mục tiêu đến năm 2025 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại. Do đó, Hải Dương mong muốn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Trung ương để sớm trở thành trung tâm lớn về công nghiệp và dịch vụ, một cực tăng trưởng trong các tỉnh khu vực phía Bắc.