Hà Tĩnh công nhận 41 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

- 06:15, 10/12/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký quyết định công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021 cho 41 sản phẩm.

Cụ thể, có 8 sản phẩm thủ công mỹ nghệ; 23 sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; 4 sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; 6 sản phẩm khác.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương trích từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021 tặng thưởng cho các đơn vị có sản phẩm được công nhận (mỗi sản phẩm/bộ sản phẩm 5 triệu đồng); đồng thời tham mưu tổ chức trao giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu theo đúng quy định. Các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan căn cứ các chính sách hiện hành, thực hiện hỗ trợ đối với các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã được công nhận.

PV