Hà Nội tập trung nguồn lực cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

- Thứ Năm, 13/01/2022, 06:51
Để cụ thể hóa các nội dung trong Chương trình số 03-CTr/TU về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 - 2025” (CT03) của Thành ủy Hà Nội, trong năm 2022, thành phố sẽ tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực cải tạo, chỉnh trang đô thị, nhất là đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn Thủ đô.

Mở rộng quy mô kết cấu hạ tầng đô thị 

Phát biểu tại Hội nghị Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ CT03 năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong cho biết: Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm được giao, đến nay, toàn thành phố đã hoàn thành phê duyệt 6 đồ án quy hoạch phân khu đô thị (nội đô lịch sử H1) với tổng diện tích 2.710ha và 1 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, 2 đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị (A6 và S3); 19 đồ án đang trình thẩm định; 2 đồ án đang đẩy nhanh thực hiện.

Các đơn vị liên quan cũng đã tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục hoàn thiện các đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống và 31 quy hoạch phân khu thuộc 5 đô thị vệ tinh. "Hà Nội đã tổ chức nghiên cứu xây dựng kế hoạch chỉnh trang hè, đường phố trên địa bàn 12 quận với 180 tuyến; tiếp tục chỉ đạo thực hiện rà soát trồng mới, cải tạo, chỉnh trang, trồng bổ sung thay thế cây xanh tạo không gian xanh, cảnh quan xanh trên địa bàn thành phố...", Giám đốc Sở Xây dựng nhấn mạnh.

Về công tác phát triển đồng bộ, hiện đại hóa và mở rộng quy mô hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, đến nay, chỉ tiêu diện tích đất dành cho giao thông đạt 10,21%; toàn thành phố đã tổ chức triển khai 97 dự án cải tạo, sửa chữa hạ tầng giao thông; nhận bàn giao và triển khai vận hành tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông; tăng cường phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng...

Đáng chú ý, trong năm 2021, các giải pháp phát triển hiệu quả, đồng bộ thị trường bất động sản được đặc biệt quan tâm. Theo đó, lượng sản phẩm mới đủ điều kiện tham gia thị trường là 27 dự án với 13.789 sản phẩm (sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai được Sở Xây dựng xác nhận). Mặt khác, thành phố đã chỉ đạo ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện quy định của Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở đối với dự án nhà ở được xác nhận nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện bán, cho thuê mua; ban hành các văn bản tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản...

Để có thể hoàn thành tốt nhất các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra của năm 2022, đại diện các sở, ngành, quận, huyện đề nghị Ban Chỉ đạo CT03 thời gian tới cần làm rõ nội hàm “kinh tế đô thị” để hiểu và vận hành thống nhất. Ngoài ra, công tác chỉnh trang đô thị, vận tải hành khách công cộng, thu hút xã hội hóa để xây dựng các chợ… cũng rất cần được thành phố quan tâm.

Thực hiện các mục tiêu của CT03, trong năm 2022, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn

 Ảnh: P.Long

Triển khai thực chất, có sản phẩm cụ thể

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản đề nghị, các sở, ngành triển khai các chỉ tiêu trên tinh thần dễ thực hiện trước, khó thực hiện sau nhưng phải quyết liệt, đặc biệt là các dự án đầu tư hạ tầng đô thị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn cho rằng: CT03 dù mới triển khai được 9 tháng nhưng kết quả đạt được rất rõ nét. "Trong năm 2022, Ban Chỉ đạo CT03 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có chỉ đạo công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; tập trung các nguồn lực để thực hiện các chỉ tiêu đặt ra…", Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định, năm 2021, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo, sự vào cuộc quyết liệt của các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị, CT03 bước đầu đã đạt những kết quả quan trọng. Nổi bật là công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đã được triển khai bằng nhiều hình thức. Các chỉ tiêu của chương trình được cụ thể hóa vào kế hoạch của từng sở, ngành, các địa phương và đang trong quá trình triển khai thực hiện; công tác xây dựng các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, chương trình, kế hoạch, đề án được khẩn trương xây dựng, phân công rõ nhiệm vụ để thực hiện. "Đề nghị lãnh đạo các đơn vị, địa phương tùy chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh quán triệt, triển khai chương trình thực chất, quyết liệt và có sản phẩm cụ thể, đặc biệt là trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19", Phó Bí thư Thành ủy yêu cầu.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu Sở Xây dựng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phải tham mưu, xây dựng kế hoạch danh mục cụ thể hóa chỉ tiêu của chương trình, định lượng rõ các việc, từ cơ chế, chính sách tới các việc cụ thể, có kế hoạch kiểm tra việc thực hiện của các địa phương, đơn vị. Ngoài ra, các quận, huyện, thị rà soát, đánh giá lại toàn bộ các chỉ tiêu để xác định những vướng mắc khó khăn, đề xuất Ban Chỉ đạo tháo gỡ, bảo đảm thực hiện đạt tiến độ và chất lượng. Cùng với đó, chú trọng biểu dương, khen thưởng những đơn vị làm tốt, phê bình những đơn vị không triển khai. 

PHI LONG