Bình Định thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề

- 18:43, 02/11/2021
Ngày 2.11, Tỉnh ủy Bình Định đã thông qua Chương trình hành động số 08-CTr/TU về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề giai đoạn 2020 - 2025.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX (nhiệm kỳ 2020 – 2025), Chương trình xác định một trong 3 trụ cột quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định là công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và làng nghề, chương trình hành động về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và làng nghề đặt ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng lĩnh vực công nghiệp – xây dựng bình quân trong tổng giá trị sản phẩm địa bàn (GRDP) tăng từ 9,5 – 10,2%/năm. Đến năm 2025, tỷ trọng lĩnh vực công nghiệp – xây dựng chiếm 31,8% GRDP; riêng giá trị công nghiệp chiếm 23%.

Phơi bún ở làng nghề truyền thống bún - bánh An Thái (xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn).
Làng nghề truyền thống bún - bánh An Thái (xã Nhơn Phúc, TX An Nhơn)

Để đạt được giá trị sản xuất lĩnh vực công nghiệp khoảng 74.600 tỷ đồng/năm từ năm 2025, tỉnh Bình Định phấn đấu hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng các Khu công nghiệp Nhơn Hòa giai đoạn 2; Khu công nghiệp Bình Nghi, Hòa Hội, Cát Trinh, Long Mỹ giai đoạn 2 và các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Nhơn Hội. Đồng thời, bổ sung quy hoạch Khu công nghiệp Bồng Sơn; phấn đấu sớm đưa vào hoạt động Khu công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex - VSIP Bình Định…

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền toàn tỉnh phải nhanh chóng tổ chức quán triệt, tuyên tuyền, nâng cao nhận thức của người dân, đảng viên, cán bộ - viên chức về vai trò, ý nghĩa của phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

Ngành công thương rà soát, tham mưu cho tỉnh sớm bổ sung, ban hành hoàn thiện các cơ chế, chính sách về thu hút phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề. Cùng đó, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông kết nối các khu, cụm công nghiệp với cảng biển; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cung cấp nước, điện sản xuất tại các khu, cụm công nghiệp.

“Bên cạnh đó, ngành công thương đẩy mạnh xúc tiến đầu tư để thu hút các nhà đầu tư, xây dựng danh mục các dự án thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên cho các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực có tay nghề cao phục vụ cho cho các doanh nghiệp hoạt động trong các khu, cụm công nghiệp” – ông Hồ Quốc Dũng yêu cầu.

Phạm Kha