20 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam năm 2021

- 17:18, 01/12/2021
Ngày 1.12, tỉnh Hà Nam tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và xét chọn danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam năm 2021.

Năm 2021, toàn tỉnh Hà Nam có 38 hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; trong đó, có 19 sản phẩm thuộc nhóm thủ công mỹ nghệ; 17 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản và 2 sản phẩm thuộc nhóm khác.

Kết quả bình chọn, có 20 sản phẩm đạt tiêu chuẩn, tiêu chí là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam năm 2021. Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam đã chọn ra 9 sản phẩm có số điểm cao nhất trong số 20 sản phẩm này để gửi tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

Thông qua bình chọn sản phẩm CNNTTB nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng, tiềm năng phát triển sản xuất.
Thông qua bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng, tiềm năng phát triển sản xuất

Qua bình xét, Hội đồng xét chọn danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam cũng đã chọn được 2 danh hiệu nghệ nhân và 27 danh  hiệu thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ.

Đây đều là những thợ thủ công mỹ nghệ luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, là thợ lành nghề, làm việc có năng suất chất lượng cao, có kỹ năng, thâm niên trong nghề, có khả năng sáng tạo, trực tiếp làm ra những sản phẩm có giá trị kinh tế, mỹ thuật cao; có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm trong việc đào tạo, phát triển nghề truyền thống của địa phương, được người trong nghề bình xét, suy tôn.

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nam Trần Văn Sơn cho biết, những năm qua, việc tổ chức xét công nhận danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi và bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hà Nam được Sở Công thương phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai đảm bảo theo đúng quy định.

Việc tổ chức xét, bình chọn, tôn vinh các nghệ nhân, thợ giỏi, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là hoạt động có ý nghĩa quan trọng. Từ đó, góp phần tạo động lực để các nghệ nhân, thợ giỏi tiếp tục phát huy tinh thần yêu nghề, tích cực tham gia đào tạo và truyền nghề cho đội ngũ kế cận nhằm giữ gìn, thúc đẩy ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn phát triển.

Thời gian tới, Sở Công thương Hà Nam sẽ tăng cường thực hiện các hoạt động hỗ trợ cho các hợp tác xã, làng nghề tham gia các hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa cơ sở sản xuất với những nhà phân phối để tìm kiếm hợp đồng, hợp tác kinh doanh. Đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao tay nghề cho đội ngũ nghệ nhân, thợ giỏi; khuyến khích các nghệ nhân, thợ giỏi phát huy tinh thần yêu nghề, gắn bó với nghề, tích cực tham gia đào tạo và truyền nghề nhằm giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.

Bên cạnh đó, Sở Công thương cũng sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng đề án phát triển làng nghề gắn với phục vụ du lịch, góp phần giúp các làng nghề của địa phương phát triển bền vững.

MH