Thu hồi gần 13.000m2 đất của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai

- Thứ Năm, 25/05/2023, 16:12 - Chia sẻ

Không triển khai xây dựng công trình dự án, chưa đưa đất vào sử dụng, Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã bị UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định thu hồi gần 13.000 m2 đất tại huyện Vĩnh Cửu.


Thu hồi gần 13.000m2 đất của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai
 -0
Gần 13.000 đất của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai bị thu hồi.(Ảnh minh hoạ)

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định số 1172/QĐ-UBND về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai do không triển khai xây dựng công trình dự án và chưa đưa đất vào sử dụng.

Theo đó, khu đất có diện tích gần 13.000 m2 bị thu hồi nằm tại xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu. Khu đất này được UBND tỉnh Đồng Nai giao cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để thực hiện dự án Nhà máy gạch Tân An.

Lý do thu hồi đất là trước đó Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai đã được gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, sau thời gian gia hạn vẫn chưa triển khai xây dựng công trình của dự án, chưa đưa đất vào sử dụng, vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

UBND tỉnh Đồng Nai giao Chủ tịch UBND xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) có trách nhiệm giao quyết định thu hồi cho Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai. Trường hợp, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai không nhận quyết định này hoặc vắng mặt thì phải lập biên bản; niêm yết quyết định này tại trụ sở UBND xã Tân An, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Tân An.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm công bố quyết định thu hồi đất đến Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết chấp hành. Đồng thời, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai cập nhật, chỉnh lý biến động vào hồ sơ địa chính; thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho đơn vị này, cắm mốc ranh giới khu đất để quản lý. 

Cục thuế tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát, xử lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai theo quy định. 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai khẩn trương di dời tài sản, thiết bị trên đất để bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Cửu quản lý và bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai để thực hiện hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. 

Thời hạn thực hiện hoàn thành việc di dời tài sản, thiết bị, bàn giao đất và bàn giao bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 60 ngày kể từ ngày ban hành quyết định này. 

UBND huyện Vĩnh Cửu có trách nhiệm đôn đốc việc di dời tài sản, thiết bị trên đất của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai để bàn giao đất theo quy định. Trường hợp Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng vả Vật liệu Đồng Nai không chấp hành việc di dời, giao UBND huyện Vĩnh Cửu tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Văn Dũng
#