DFID giúp giảm tác động tiêu cực của môi trường 

Xem với cỡ chữ

      Trong 6 năm tới, Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) sẽ hỗ trợ tài chính cho những chương trình lồng ghép giúp các nhà hoạch định chính sách nước ta đánh giá và áp dụng các biện pháp nhằm giảm nhẹ các tác động tiêu cực tới môi trường từ quá trình công nghiệp hóa. Hiện việc biến đổi khí hậu toàn cầu đã có nhiều tác động tiêu cực đến khí hậu nước ta như khó dự đoán thời tiết, mực nước biển tăng; Thường xuyên xảy ra bão, nhiệt độ tăng và thay đổi quy luật lượng mưa ảnh hưởng tới nông nghiệp và nguồn nước.

Hải Nam