Đề xuất hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ 

Xem với cỡ chữ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang xây dựng Dự thảo Nghị định về chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng, chế biến và thương mại lâm sản trong lâm nghiệp. Trong đó, Bộ đề xuất chính sách hỗ trợ trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ.

Theo Dự thảo, đối tượng trồng rừng sản xuất và phát triển lâm sản ngoài gỗ là diện tích đất chưa có rừng thuộc quy hoạch rừng sản xuất. Đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình, cá nhân tại xã khu vực II và III. Mức hỗ trợ được đề xuất như sau: hỗ trợ 1 lần cho chu kỳ đầu từ 10 - 15 triệu đồng/ha để mua cây giống, phân bón và chi phí một phần nhân công bằng tiền đối với trồng cây lấy gỗ, cây lâm sản ngoài gỗ theo chu kỳ kinh doanh của loài cây trồng. Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. Hỗ trợ 1 lần chi phí khảo sát, thiết kế trồng rừng: 300.000 đồng/ha. Hỗ trợ chi phí cho công tác khuyến lâm: 500.000 đồng/ha/4 năm.

Theo Dự thảo, điều kiện để nhận hỗ trợ được đề xuất cụ thể như sau: đối tượng được hỗ trợ có đất quy hoạch trồng rừng sản xuất được cấp có thẩm quyền giao đất hoặc cho thuê đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã sử dụng đất ổn định trong 3 năm trở lên không có tranh chấp. Vật liệu giống trồng rừng, gồm cây giống để trồng rừng hoặc vật liệu nhân giống phải có xuất xứ từ cơ sở sản xuất giống đã được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng nhận về nguồn giống và có hồ sơ chứng minh nguồn gốc giống cây trồng lâm nghiệp theo quy định. 

NG.Anh