Nhịp cầu

Để những kiến nghị chính đáng của cử tri sớm được giải quyết 

Xem với cỡ chữ

Từ năm 2017 đến năm 2019, cử tri trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu có 129 lượt ý kiến, kiến nghị được trình tại các kỳ họp của HĐND tỉnh Khóa IX, trong đó có 83 nội dung cần tiếp tục triển khai thực hiện. Kết quả đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện cơ bản giải quyết xong 28/83 nội dung; 49/83 nội dung đang tiếp tục triển khai thực hiện do đây là những nội dung cần phải thực hiện thường xuyên, lâu dài và liên tục (Công tác quản lý thị trường, bảo vệ môi trường, quản lý trật tự đô thị, quản lý đất công…), nhiều vấn đề liên quan đến nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng (đầu tư thủy lợi, nạo vét kênh mương…) đòi hỏi phải xác định được kinh phí để tổ chức thực hiện; 6/83 nội dung đang tiếp tục kiến nghị cơ quan chức năng trung ương xem xét, quyết định. Nhìn chung, công tác phối hợp trong tổ chức thực hiện các ý kiến, kiến nghị có hiệu quả, cơ bản đáp ứng kịp thời tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Mặc dù UBND tỉnh và ngành chức năng đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết xong. Đó là tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm nguyên liệu và vật tư nông nghiệp kém chất lượng vẫn còn diễn ra ở nhiều địa phương với phương thức hoạt động ngày càng tinh vi; việc xử lý trách nhiệm Chủ tịch UBND cấp huyện để xảy ra tình trạng tổ chức và thu mua tôm có chứa tạp chất chưa được thực hiện. Các vấn đề gây bức xúc cho người dân liên quan đến Khu dân cư Bắc Trần Huỳnh, Khu dân cư phường 5, thành phố Bạc Liêu và Khu dân cư Thiên Long chưa được giải quyết dứt điểm. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong khu 50ha do Huyện ủy Hòa Bình quản lý chưa xác định được lộ trình, thời gian giải quyết dứt điểm; tình trạng ô nhiễm môi trường do các cá nhân, tổ chức nuôi tôm siêu thâm canh xả thải chưa qua xử lý và rác thải nông thôn chưa có dấu hiệu dừng, giảm…

Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Bạc Liêu về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các kỳ họp của HĐND tỉnh Khóa IX, giai đoạn 2017 - 2019 đã đề nghị UBND tỉnh cần chỉ đạo các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt hơn nữa trong việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chủ động rà soát, phân công và theo dõi tiến độ giải quyết các ý kiến, kiến nghị để kịp thời có hướng chỉ đạo phù hợp; tính toán nguồn lực và kịp thời đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, cơ sở hạ tầng thủy lợi đối với những địa bàn bức xúc; quan tâm hơn nữa công tác lập quy hoạch đối với các mô hình sản xuất mới (như nuôi tôm công nghệ cao, nuôi chim yến…) và đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cụ thể để bảo vệ môi trường.

Đông đảo cử tri trên địa bàn mong muốn các đại biểu, cơ quan dân cử trên địa bàn tiếp tục theo sát, đôn đốc việc thực hiện trách nhiệm của UBND và các ngành hữu quan để những kiến nghị chính đáng của cử tri sớm được quan tâm giải quyết có hiệu quả.

NGỌC HIỀN