ĐBQH Vũ Tiến Lộc (Hà Nội): Quốc hội thể hiện sự chủ động và vai trò dẫn dắt