ĐBQH Trần Văn Tiến (Vĩnh Phúc): Cần có thêm kịch bản tăng trưởng kinh tế 

Xem với cỡ chữ
Chia sẻ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đại biểu TRẦN VĂN TIẾN (Vĩnh Phúc) cho biết, nếu năm 2021 chấm dứt được dịch bệnh thì Chính phủ cần xây dựng thêm kịch bản tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra cần có các cơ chế chính sách và gói hỗ trợ mạnh hơn để không những khắc phục mà còn phục hồi và phát triển đối với các doanh nghiệp...