Dự án Luật Biên phòng Việt Nam:

ĐBQH Trần Thị Dung (Điện Biên): Cần xác định đúng vai trò, vị trí của lực lượng biên phòng