ĐBQH Trần Quốc Tuấn (Trà Vinh): Đề nghị nâng mức hỗ trợ đối với các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực có tiềm năng