Dự án Luật Biên phòng Việt Nam:

ĐBQH Phùng Văn Hùng (Cao Bằng): Lực lượng biên phòng phải là nòng cốt