ĐBQH Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp): Trách nhiệm và cầu thị