ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn): Cần bổ sung nguyên tắc xác định địa bàn ở các thành phố lớn 

Xem với cỡ chữ
ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn) cho rằng, việc xét xử của Tòa án nhân dân được thực hiện trực tiếp trong phòng xử án hoặc trực tuyến từ phòng xử án. Trong phạm vi xét xử vụ án, cần bổ sung nguyên tắc xác định địa bàn ở các thành phố lớn- nơi có nhu cầu xét xử cao cơ sở vật chất, hạ tầng bảo đảm. Nguyên tắc xét xử cũng cần quy định rõ để thực hiện đúng các nguyên tắc chung trong quá trình xét xử, như xét xử độc lập, công khai, tập thể và quyết định theo đa số.