ĐBQH Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông): Chi phí quản lý quỹ phải gắn với kết quả đối tượng tham gia bảo hiểm