ĐBQH Nguyễn Thị Yến (Bà Rịa - Vũng Tàu): Xã hội số, Toà án điện tử và hội nhập quốc tế 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu về nội dung dự thảo Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến, ĐBQH NGUYỄN THỊ YẾN (Bà Rịa-Vũng Tàu) cho rằng, Nhằm bảo đảm cho việc xét xử bình thường của tòa án trong thời hạn luật định, theo quy định tại Điều 31, Hiến pháp 2013 và các Bộ Luật Tố tụng hiện hành, nhằm bảo vệ quyền con người của bị cáo, quyền và lợi ích đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, việc Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện xã hội số, tòa án điện tử, hội nhập quốc tế.