ĐBQH Nguyễn Minh Tâm (Quảng Bình): Cân nhắc thời hạn hấp thụ chính sách từng gói dự án