ĐBQH Lê Thị Nga (Thái Nguyên): Vệ sinh an toàn thực phẩm đã rất báo động