ĐBQH Hoàng Ngọc Định (Hà Giang): Kéo dài thời gian thụ hưởng chính sách BHYT 

Xem với cỡ chữ
Đại biểu Hoàng Ngọc Định (Hà Giang) đề nghị, nghiên cứu, bổ sung chính sách từ năm 2022 trở đi, các xã đặc biệt khó khăn vùng DTTTS, miển núi sau khi được địa phương công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (tức là chuyển sang xã vùng I) thì được tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chính sách BHYT ít nhất 1 năm.