Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi):

ĐBQH Hoàng Hữu Chiến (An Giang): Cần làm rõ tỷ lệ phim nước ngoài và phim Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Chia sẻ tại buổi thảo luận tổ về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), đại biểu HOÀNG HỮU CHIẾN (An Giang) băn khoăn cho rằng: Với nhiều hình thức phát hành phim khác nhau nhưng tỷ lệ phim Việt Nam và phim nước ngoài như thế nào cần quy định rõ.