Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi):

ĐBQH Đoàn Thị Thanh Mai (Hưng Yên): Phối hợp giữa tiền kiểm và hậu kiểm 

Xem với cỡ chữ
Thảo luận tại tổ về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), đại biểu ĐOÀN THỊ THANH MAI (Hưng Yên) cho rằng, dự thảo luật quy định việc quản lý phim trên không gian mạng theo hướng hậu kiểm bằng việc gỡ bỏ các phim có nội dung không phù hợp, giải pháp này chưa thực sự thuyết phục. Bởi trước khi gỡ bỏ thì những phim đó được tồn tại khá lâu trên không gian mạng với hàng triệu lượt người xem