ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh (Khánh Hòa): Sôi nổi, dân chủ và cởi mở