ĐBQH Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên Huế): Thẳng thắn và trách nhiệm