ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình): Nên quy định theo đối tượng hưởng bảo hiểm y tế khi