Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

Đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Đất đai nếu bảo đảm chất lượng 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV, trong phiên làm việc chiều nay, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021. Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cơ bản nhất trí với Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đề nghị, cần đẩy nhanh tiến độ sửa đổi Luật Đất đai nếu việc chuẩn bị dự án Luật bảo đảm yêu cầu chất lượng.

Không bổ sung chương trình khi sát kỳ họp Quốc hội

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng báo cáo tại phiên họp
Ảnh: Quang Khánh

Báo cáo tại phiên họp của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, về quan điểm, định hướng lập Chương trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị việc lập Chương trình năm 2022 và các năm tiếp theo cần bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phải quán triệt một số quan điểm, định hướng cơ bản sau: Ưu tiên đưa vào Chương trình các dự án nhằm kịp thời triển khai thực hiện văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Hội nghị Trung ương, nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; yêu cầu của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; thực hiện các cam kết quốc tế; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp; bảo đảm phù hợp, thống nhất với các luật, nghị quyết của Quốc hội; đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Việc đưa các dự án vào Chương trình phải tính đến đặc thù hoạt động của Quốc hội, quỹ thời gian, nguồn lực, khối lượng công việc thực hiện tại mỗi kỳ họp Quốc hội và khả năng của các cơ quan có liên quan; không giao quá 3 dự án cho một cơ quan chủ trì hoặc cơ quan thẩm tra trong một kỳ họp Quốc hội; đặc biệt coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, cần chú trọng tính gối đầu của Chương trình để sắp xếp số lượng luật cho phù hợp. Không bổ sung dự án vào Chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội; không trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa vào Chương trình những dự án chưa bảo đảm chất lượng, không bảo đảm hồ sơ theo quy định. Không lạm dụng hình thức văn bản nghị quyết để sửa luật. Việc đề xuất xây dựng một luật sửa nhiều luật phải được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm kịp thời khắc phục những bất cập, hạn chế để thúc đẩy sự phát triển nhưng không tạo ra những khó khăn phức tạp mới trong hệ thống pháp luật và trong quá trình thực hiện.

Ông Hoàng Thanh Tùng cho biết, Chính phủ đề nghị đưa vào Chương trình năm 2022 tổng số 11 dự án luật, cụ thể: tại Kỳ họp thứ Ba (tháng 5.2022) trình thông qua 6 luật và cho ý kiến 4 dự án luật khác; tại Kỳ họp thứ Tư (tháng 10.2022) trình thông qua 4 dự án luật (đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Ba) và cho ý kiến 1 dự án luật khác.

Trên cơ sở báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban khác của Quốc hội đối với từng dự án; đồng thời, qua xem xét, đánh giá việc thực hiện Chương trình các năm trước, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và sự chuẩn bị của các cơ quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với đề nghị của Chính phủ về dự kiến Chương trình năm 2022. Trong đó, thống nhất đưa vào Chương trình thông qua tại Kỳ họp thứ Ba 6 dự án luật gồm: dự án Luật Cảnh sát cơ động; dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi); dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Thống nhất đưa 4 dự án vào chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Ba gồm: dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); dự án Luật Đất đai (sửa đổi), dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) và dự án Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, trong đó 3 dự án Luật đưa vào chương trình thông qua tại Kỳ họp thứ Tư, riêng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do tính chất phức tạp, có nội dung tác động lớn tới xã hội, cần nhiều thời gian để nghiên cứu, Quốc hội thảo luận kỹ lưỡng nên sẽ bố trí vào Chương trình cho ý kiến lần 2 tại Kỳ họp thứ Tư và  trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Năm theo quy trình tại ba kỳ họp. “Trong quá trình chuẩn bị, nếu chất lượng dự án tốt và tiến độ chuẩn bị nhanh hơn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội xem xét đẩy nhanh tiến độ thông qua theo quy trình tại hai kỳ họp”, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nêu rõ.

“Cần cố gắng thêm chút nữa”

Các ĐBQH cơ bản nhất trí với quan điểm, định hướng, nguyên tắc lập Chương trình năm 2022 và số lượng các dự án tại mỗi Kỳ họp trong năm 2022. Dành sự quan tâm đặc biệt đến tiến độ sửa đổi Luật Đất đai, các ĐBQH Tô Văn Tám (Kon Tum), Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang)… nêu rõ, đây là dự luật hết sức quan trọng và đang được cử tri, Nhân dân quan tâm, trông đợi.

ĐBQH Tô Văn Tám (Kon Tum)
Ảnh: Quang Khánh

Chia sẻ với “sự thận trọng có cơ sở của Ủy ban Thường vụ Quốc hội” đối với dự luật này, ông Tô Văn Tám nêu rõ, dự luật này rất phức tạp về nội dung và rộng lớn về phạm vi tác động. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định đây là một trong những nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ để quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực đất đai. Thực tế đã cho thấy, đất đai không những chưa trở thành nguồn lực lớn, chưa được sử dụng tốt để phát triển kinh tế - xã hội mà quá trình quản lý, sử dụng đã phát sinh nhiều tiêu cực, sai phạm ở nhiều địa phương… Đại biểu tỉnh Kon Tum đề nghị Quốc hội cần khẳng định dự luật Đất đai (sửa đổi) trình Quốc hội theo quy trình tại 3 Kỳ họp bởi tính phức tạp cả về lý luận và thực tiễn của vấn đề sở hữu và vấn đề quản lý, sử dụng đất đai.

ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (Kiên Giang)
Ảnh: Quang Khánh

Ở góc nhìn khác, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé nêu thực tế, nếu Luật Đất đai (sửa đổi) được xem xét, thông qua theo 3 kỳ họp thì đến giữa năm 2023 mới được thông qua, đến đầu năm 2024 mới có hiệu lực thi hành, thậm chí sau thời điểm này cũng còn phải chờ văn bản hướng dẫn thi hành Luật… Như vậy, có thể kéo dài đến cuối nhiệm kỳ này, Luật Đất đai (sửa đổi) mới đi vào cuộc sống. Trong khi đó, việc sửa đổi Luật Đất đai hiện nay càng được tiến hành sớm càng tốt để khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong thực tiễn và bảo đảm tốt hơn quyền sử dụng, quản lý tài sản đất đai của công dân. Đại biểu tỉnh Kiên Giang thống nhất sẽ xem xét dự án Luật Đất đai (sửa đổi) theo quy trình tại 3 kỳ họp nhưng nên đưa dự án này vào ngay Kỳ họp thứ Hai, tức là kỳ họp cuối năm 2021 để hoàn thành việc sửa đổi Luật sớm hơn. Hiện nay, Bộ Tư pháp cho biết hồ sơ dự án luật đã được các cơ quan trình chuẩn bị tương đối tốt. “Các cơ quan liên quan cần cố gắng thêm chút nữa để sớm đưa dự án Luật này ra Quốc hội sửa đổi”, bà Nguyễn Thị Kim Bé đề nghị.

Quỳnh Chi