Huyện Quốc Oai:

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân  

Xem với cỡ chữ
Bằng nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Quốc Oai đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết HĐND thành phố giao. Đặc biệt, Quốc Oai vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Theo lãnh đạo huyện Quốc Oai, trong 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết của HĐND thành phố, huyện đã triển khai thành 11 chỉ tiêu để triển khai thực hiện. Đến nay, so với chỉ tiêu của toàn thành phố, huyện đã cơ bản đạt và vượt 7/11 chỉ tiêu, dự kiến 2 chỉ tiêu sẽ đạt trong năm 2020, còn 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt là thu nhập bình quân đầu người và cơ cấu kinh tế. Đối với 15 chỉ tiêu huyện đề ra đến nay đã cơ bản đạt và vượt 10/15 chỉ tiêu, dự kiến 5 chỉ tiêu sẽ đạt trong năm nay, tuy nhiên còn chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân cư được dùng nước sạch còn gặp khó khăn.

Lãnh đạo huyện cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND như: Tiến độ đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm; chưa hình thành vùng nông nghiệp công nghệ cao; triển khai hệ thống cấp nước sạch chưa đạt yêu cầu; thu hút đầu tư vào công nghiệp - dịch vụ còn hạn chế… Những bất cập nêu trên phần nào đó đã khiến kinh tế huyện phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đã đề nghị huyện làm rõ một số nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh cũng như việc thực hiện các chỉ tiêu mà thành phố đặt ra. Đó là công tác thu gom, xử lý rác thải có bảo đảm được 100% hàng ngày không? Giải pháp nào để tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch được tăng lên?... Ngoài ra, thành viên đoàn giám sát cũng thể hiện sự quan tâm đến việc triển khai thực hiện các chính sách của Trung ương, thành phố và của huyện đối với đồng bào dân tộc; giải pháp để thực hiện có hiệu quả những dự án chậm triển khai...


Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu tại buổi giám sát
 Ảnh: P. Long

Tìm giải pháp căn cơ để hoàn thành mục tiêu

Kết luận buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao việc lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền huyện Quốc Oai trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT - XH trong nhiệm kỳ qua. Theo đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao (18%); kết quả thu ngân sách đã vượt chỉ tiêu; thu nhập bình quân đầu người tăng qua từng năm; tăng số trường đạt chuẩn quốc gia; tăng tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân... Đặc biệt, huyện đã chính thức được Trung ương công nhận là huyện nông thôn mới.

Đối với những khó khăn, tồn tại, bà Phùng Thị Hồng Hà đề nghị lãnh đạo huyện cần tập trung vào một số giải pháp trong thời gian tới. Trong đó, đối với công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, huyện cần tăng tốc, phát huy nội lực để tập trung thu hút, kêu gọi nguồn lực đầu tư và đẩy nhanh tiến độ các dự án để giải ngân. Trong công tác quản lý đất đai, do đây là lĩnh vực nhạy cảm nên huyện phải đánh giá kỹ, rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý để có những giải pháp kịp thời, lộ trình khắc phục những tồn tại.

Do thời gian để hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm không còn nhiều, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị huyện cần rà soát lại toàn bộ nhiệm vụ thực hiện 8 chương trình công tác của Thành ủy và các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND thành phố, trong đó, lưu ý vào những chỉ tiêu phải tăng tốc để về đích, hoàn thành thực hiện với những chỉ tiêu còn thấp. Cùng với đó, huyện cần đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, phát triển liên kết chuỗi, tập trung chuyển đổi mô hình chợ, quan tâm toàn diện phát triển KT - XH với bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường tuyên truyền cho người dân tích cực sử dụng nước sạch.  

Đối với các kiến nghị của huyện, bà Phùng Thị Hồng Hà giao các sở, ngành liên quan tham mưu với thành phố các giải pháp tháo gỡ và đề xuất phương án giải quyết. Về cơ chế chính sách, HĐND thành phố sẽ tiếp thu để tổng hợp nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo hướng có lợi cho người dân.

NGUYÊN KHÔI