Thanh Hóa: Đẩy mạnh chương trình hỗ trợ khuyến công 

Xem với cỡ chữ
Theo Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng (TTKC-TKNL) tỉnh Thanh Hóa, những năm qua, thông qua các hoạt động hỗ trợ trong công tác khuyến công, đã có tác động tích cực đến nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn trong sản xuất, kinh doanh.

Các cơ sở sản xuất đã có điều kiện để đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, giảm công lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; đồng thời, giúp các doanh nghiệp nhận thấy tầm quan trọng và quan tâm hơn đến các hoạt động xúc tiến thương mại. Từ đó, xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình trong tỉnh để giới thiệu và nhân rộng.

Từ những tác động tích cực đó, TTKC-TKNL đã xây dựng các dự án, phương án hỗ trợ các doanh nghiệp để huy động nguồn vốn từ các chương trình, dự án hỗ trợ của khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất. Đối với chương trình khuyến công quốc gia, TTKC-TKNL đã ký hợp đồng với Cục Công thương địa phương để triển khai thực hiện các đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa phát triển chế biến lâm sản giai đoạn 2018 - 2020; hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến và sản xuất các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho 6 doanh nghiệp... Đối với chương trình khuyến công địa phương, TTKC-TKNL đã thực hiện các chương trình hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến để sản xuất các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho 12 doanh nghiệp; xây dựng chương trình quảng bá sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mô hình cơ sở sản xuất, kinh doanh điển hình...

Để tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện các chương trình hỗ trợ khuyến công, tiếp tục phát huy hiệu quả công tác hỗ trợ khuyến công trong việc thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, TTKC-TKNL đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trong đó, tập trung vào các giải pháp, như: Cụ thể hóa các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, huy động các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tập trung đầu tư, đổi mới, ứng dụng máy móc, trang thiết bị tiên tiến nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Tập trung hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, thân thiện với môi trường, nhằm mở rộng và giữ vững thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, gắn kết mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các hoạt động của trung tâm, qua đó tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết của các doanh nghiệp và có những giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp phát triển sản xuất.

MH