Đấu thầu qua mạng toàn bộ gói thầu giao thông dùng vốn trong nước 

Xem với cỡ chữ

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc và một số địa phương như Bến Tre, Phú Yên, Đồng Tháp… từ nay đến cuối năm 2021 khẩn trương trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện để thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu sử dụng vốn trong nước.

Từ năm 2022 trở đi, Bộ yêu cầu thực hiện việc đấu thầu qua mạng đối với toàn bộ các gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn. Riêng các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phát hành hồ sơ mời thầu trong năm 2021, Bộ giao các cơ quan, đơn vị triển khai việc đấu thầu theo kế hoạch, lựa chọn nhà thầu đã duyệt bảo đảm tiến độ triển khai theo kế hoạch.

Với các gói thầu đã được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phát hành hồ sơ mời thầu trong năm 2022, Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát để trình duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo đảm thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng theo yêu cầu nêu trên…

T.Phong