Bài 3

Dấu ấn sáng tạo, đổi mới 

Xem với cỡ chữ
Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức cho cuộc bầu cử, một lần nữa tinh thần sáng tạo, chủ động của Quảng Ninh tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Những mô hình, cách làm tiên phong

Cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của tỉnh Quảng Ninh đã thành công rất tốt đẹp trên mọi phương diện, diễn ra trật tự, an toàn, dân chủ, đúng luật, thiết thực, tích cực và thực sự là ngày hội của toàn dân. Để có được kết quả này, cùng với quá trình chuẩn bị hết sức chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm trình tự và tiến độ theo quy định, sự linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo, triển khai các nội dung công việc cuộc bầu cử của tỉnh cũng đóng vai trò hết sức quan trọng, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp.

Các chuyên viên thuộc Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh xử lý công việc - ảnh Q.M.G
Các chuyên viên thuộc Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh xử lý công việc
Ảnh Q.M.G

Đánh giá lại quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử vừa qua, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Quyết Tiến - Ủy viên, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh cho biết: Ủy ban Bầu cử tỉnh đã ban hành kế hoạch, theo đó chia cuộc bầu cử thành 3 bước; kết thúc mỗi bước tổ chức sơ kết, kiểm đếm, đánh giá lại những công việc đã thực hiện, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai bước tiếp theo. Với cách làm này, Ủy ban Bầu cử các cấp đã bám sát tiến độ từng nội dung công việc để chủ động triển khai. Trước mỗi bước đều chủ động tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ để thống nhất thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, tiến độ thực hiện các bước đều được đẩy sớm hơn so với thời gian luật định để có khoảng thời gian dự phòng, kịp thời xử lý những tình huống phát sinh và phát huy dân chủ trong triển khai thực hiện…

Đặc biệt, trong cuộc bầu cử vừa qua, Quảng Ninh là tỉnh duy nhất hoàn thành và đưa vào vận hành Trung tâm điều hành của Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử tỉnh. Mô hình khai thác, phát huy lợi thế của công nghệ - thông tin chưa từng có từ trước đến nay đã duy trì kết nối thông suốt từ Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, Ban Bầu cử các cấp đến Tổ Bầu cử; đem lại hiệu quả cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, kịp thời nắm bắt, xử lý thông tin từ cơ sở.

Chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở

Trong cuộc bầu cử vừa qua, mục tiêu giữ vững địa bàn an toàn, bảo đảm kiểm soát tốt dịch bệnh cũng được tỉnh kiên trì thực hiện phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ” và tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Để chủ động trong mọi tình huống, Ủy ban Bầu cử tỉnh chỉ đạo Ủy ban Bầu cử cấp huyện, xã rà soát, sẵn sàng phương án, đủ lực lượng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư bảo đảm đáp ứng yêu cầu, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực, địa điểm bỏ phiếu. Trong ngày bầu cử, tỉnh cũng bố trí 44 kíp cấp cứu; 13 đội đáp ứng nhanh với dịch bệnh tuyến huyện và 2 đội đáp ứng nhanh với dịch bệnh tuyến tỉnh sẵn sàng về nhân lực, trang thiết bị, phương tiện khi có yêu cầu. Tỉnh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho gần 50.000 ứng cử viên ĐBQH, HĐND các cấp và thành viên các Tổ Bầu cử cho kết quả âm tính.

Tại các khu vực bỏ phiếu: 100% Tổ Bầu cử đã xây dựng phương án y tế tại địa điểm bầu cử; bố trí tối thiểu 1 cán bộ y tế; trang bị đầy đủ vật tư, thiết bị y tế cần thiết về phòng chống dịch; các phòng bỏ phiếu đều được đánh dấu vạch theo khoảng cách an toàn để cử tri đến bỏ phiếu đứng và di chuyển đúng vị trí. Riêng việc bảo đảm việc bỏ phiếu cho cử tri có liên quan đến dịch Covid-19, các Tổ Bầu cử phân công nhóm thành viên di chuyển hòm phiếu phụ theo phương án (đã được phê duyệt và diễn tập trước ngày bầu cử), bảo đảm 100% cử tri liên quan đến dịch Covid-19 được thực hiện quyền bầu cử, an toàn và đúng luật.

Với cách làm sáng tạo, vận dụng linh hoạt, chủ động; sự chuẩn bị tích cực, công phu, chu đáo, tất cả cử tri đều được thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình và vững tin vào một nhiệm kỳ Quốc hội và HĐND mới. Đây cũng là tiền đề, động lực để toàn tỉnh có một năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp với những kết quả quan trọng.

PHONG NAM