Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Úc

Dấu ấn nổi bật 

Xem với cỡ chữ
Quan hệ hợp tác Việt - Úc trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, đặc biệt là các kết quả ấn tượng của Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Úc Aus4Innovaiton (A4I) đã tác động khá toàn diện và thực chất, thúc đẩy năng lực và sự gắn kết, hợp tác giữa các thành tố của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ở Việt Nam và với các đối tác Úc.

Chương trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Úc Aus4Innovaiton được triển khai hướng đến sự phát triển bền vững, liên kết bền vững giữa các đối tác Úc và Việt Nam cũng như tạo ra năng lực cho các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp Việt Nam để sau khi kết thúc chương trình có thể tiếp tục triển khai những kinh nghiệm đã học được từ đối tác Úc cho các chương trình tiếp theo.

Xuân Tùng