HĐND quận Cầu Giấy, Hà Nội

Dấu ấn một nhiệm kỳ 

Xem với cỡ chữ
HĐND quận Cầu Giấy Khóa V vừa tổ chức trọng thể Kỳ họp thứ 18 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều dấu ấn thành công. Bám sát các chủ trương, nghị quyết của Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Cầu Giấy, HĐND quận đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động 

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho thấy, hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND quận Cầu Giấy tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các nội dung, chương trình giám sát đều bảo đảm đúng trọng tâm, trọng điểm, sát với thực tiễn, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề dân sinh bức xúc. HĐND quận chú trọng đổi mới hình thức, phương thức, nhất là tập trung giám sát, khảo sát trực tiếp tại cơ sở.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận đã tổ chức thực hiện 52 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề. Các thành viên đoàn giám sát không chỉ thực hiện nhiệm vụ đại biểu mà còn tư vấn cho các đơn vị được giám sát những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác chuyên môn. Các Ban HĐND quận chú trọng khảo sát trực tiếp các thông tin bức xúc được phản ánh qua báo chí, các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, đã phát hiện và chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, kiến nghị các cấp chính quyền khắc phục kịp thời.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Lương Mậu Hùng, nét mới trong hoạt động của HĐND quận nhiệm kỳ này là đã tổ chức 5 phiên giải trình về các nội dung được dư luận và xã hội quan tâm như: Công tác quản lý, trông giữ phương tiện giao thông; đánh gắn biển số nhà; phòng cháy chữa cháy; quản lý chợ tạm, chợ cóc và vệ sinh môi trường. Các phiên giải trình mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực được giải trình; nhiều vấn đề nêu ra đã được xử lý, giải quyết. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, HĐND quận chủ động xây dựng các clip, slide ảnh trực quan, sinh động từng bước thay cho báo cáo bằng văn bản giấy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động.

Bên cạnh chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, HĐND quận Cầu Giấy còn chủ động nâng cao chất lượng các kỳ họp. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND quận đã tổ chức 17 kỳ họp; ban hành 32 nghị quyết thường kỳ và 87 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết được ban hành sát với thực tiễn đã phát huy hiệu quả và được Nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đồng thời, đây cũng là căn cứ, cơ sở pháp lý để quận thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh hàng năm và kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát sinh.

Về phía các đại biểu HĐND quận, không chỉ đóng góp vào thành công của các kỳ họp, các đại biểu còn làm tốt công tác TXCT. Phương thức TXCT ngày càng đa dạng, đổi mới theo hướng đối thoại thẳng thắn, đi vào những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương. Thông qua các cuộc tiếp xúc, các đại biểu đã tiếp nhận 568 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND, UBND các cấp và các cơ quan chức năng trong quận. Đến nay, nhiều ý kiến của cử tri đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết...

Đại biểu HĐND quận phát biểu tại kỳ họp

Ảnh: Trần Tâm 

Làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới

Dự và chỉ đạo tại Kỳ họp, Bí thư Quận ủy Trần Thị Phương Hoa nhấn mạnh: Những kết quả của các cấp HĐND quận đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được giao. Điều này được thể hiện ở các chỉ tiêu kinh tế của quận tiếp tục tăng trưởng khá; doanh nghiệp trên địa bàn phát triển cả về số lượng và chất lượng (hiện có hơn 19.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng bình quân 8,7%). Bên cạnh đó, công tác đầu tư xây dựng, quản lý, phát triển đô thị, bảo vệ môi trường có chuyển biến tích cực; lĩnh vực văn hóa, giáo dục tiếp tục phát triển; an sinh xã hội được bảo đảm, chất lượng cuộc sống của Nhân dân được nâng cao…

Dù đạt những kết quả toàn diện trên các mặt hoạt động, song Bí thư Quận ủy Trần Thị Phương Hoa cũng thẳng thắn đánh giá: Một số đại biểu HĐND còn nể nang, ngại va chạm; việc phối hợp giữa HĐND với các cơ quan chưa được nhịp nhàng trong chuẩn bị tổ chức một số kỳ họp HĐND, dẫn đến văn bản trình chậm. Việc đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát còn chưa cao… Do đó, HĐND các cấp của quận cần tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo để nâng cao chất lượng các kỳ họp, giám sát, giải trình và quyết định các vấn đề quan trọng; tăng cường TXCT, tiếp công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động thẩm tra, giám sát...

Nhấn mạnh năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; năm tổ chức bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Bí thư Quận ủy đề nghị: HĐND quận cần tập trung phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 6 chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo quy định...         

Trần Tâm